วันที่ เสาร์ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาดู โครงการรถไฟรางคู่กับการพัฒนาเมือง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


มาดู "โครงการรถไฟรางคู่กับการพัฒนาเมือง" ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย

 

บทความโดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญชัย ลบแย้ม (19 กันยายน 2557)

                        อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                        ที่ปรึกษาด้านวิชาการสมาคมการผังเมืองไทย

                        ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (Smart Growth Thailand Institute)

 

การลงทุนและก่อสร้างแผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของกระทรวงคมนาคม โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 ให้ดำเนินการเร่งด่วน ระหว่างปี 2557-2558 จำนวน 2 โครงการ (ภาพที่ 1) คือ

 

1)   เพิ่มรางคู่แบบ Meter gauge (ราง 1 ม.) ในเส้นทางเดิมที่มีปัญหาคอขวด จำนวน 6 เส้นทาง รวมระยะทาง 887 กม. มูลค่า 127,472 ล้านบาท

2)   เพิ่มรางคู่แบบ Standard gauge (ราง 1.435 ม.) ใน 2 เส้นทาง ได้แก่

      2.1) หนองคาย-นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 737 กม.

      2.2) เชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทาง 655 กม.

            รวมระยะทาง 1,392 กม. มูลค่า 741,460 ล้านบาท

 

 

ภาพที่ 1 โครงการพัฒนารางคู่แบบ Meter gague 6 เส้นทาง

 

เป็นที่น่าสังเกตว่าในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ ยังไม่มีภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวถึงการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟเหล่านี้ ตามหลักการพัฒนาและออกแบบพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development – TOD) แต่อย่างใด การถอดบทเรียนโครงการที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ผ่านมาชี้ว่าการลงทุนระบบรางเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันระดับภูมิภาคของประเทศไทยได้

 

 

ชมคลิปภาพ อ.สญชัย ลบแย้ม ให้สัมภาษณ์ ในรายการ  “ช่วยคิด ช่วยทำ” ทางไทยทีวีสีช่อง 3

 

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2557

 

ขอขอบพระคุณ รายการ “ช่วยคิด ช่วยทำ” มา ณ ที่นี้

 

 

แหล่งที่มา

กระทรวงคมนาคม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

 

ท่านใดสนใจ แนวความคิด Smarth Growth (การวางผังเมืองพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางการเติบโตอย่างชาญฉลาด) เข้าไป กด like fanpage ตามลิ้งก์ Facebook นี้ครับ http://www.facebook.com/smartgrowththailand

อ่านบทความ “ย้อนหลัง” ลิ้งก์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ (เพื่อจะได้รับทราบข้อมูล “ผังเมือง” ในระดับโลก เค้าไปถึงไหนกันแล้ว http://www.oknation.net/blog/smartgrowth

 

 
 

 
 
 

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net