วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: สตินิพพาน


บทกวีทิพย์ :: สตินิพพาน

 

๐ "สตินิพพาน"คืออะไร?ใครรู้บ้าง   เป็นแนวทางปฏิบัติหลักสู่"มรรค-ผล-

พระนิพพาน"...ล้ำเลิศประเสริฐตน    เป็น"ยอดฅน"จบกิจนิจนิรันดร์

"สติ"คือรู้สึกตัว...ไม่มัวหลง     ใจมั่นคงไร้ทุกข์เป็นสุขสันต์

"สัมปชัญญะ"ตาม"สติ"อยู่รู้เท่าทัน    เกิดเป็น"สมาธิ"มั่นไม่สั่นคลอน

เจริญ"สมาธิ"เป็น"ปัญญา"-วิชชาชาญ    "ปัญญาญาณ-ญาณทัสสนะ"สโมสร

"วิสุทธิญาณ"นำผลส่งอลงกรณ์    จบขั้นตอนที่"นิพพาน"ประธานธรรม

"พระสติ-พระท่านมาก่อนสติ"   "สมาธิ"มั่นอารมณ์ที่คมขำ

พอ"พระมาสติมี"ช่วยชี้นำ    เห็น"พระธรรม""สติมาปัญญามี"!!!

"พระไม่มา-สติไม่มี"พระดีกว่า    "สติมาปัญญาเกิด"ประเสริฐศรี

"สติไม่ดี-ปัญญาไม่เกิด"เตลิดมี    "สติดีเพราะพระมา"ปัญญาเรือง!!!

"พระกับสติ"มาด้วยกันนั่นของแน่    ฅนไม่แท้เหมือนพระสงฆ์ทรงผ้าเหลือง

"พระพุทธเจ้า-พระอรหันต์"อันรุ่งเรือง   "มหาสติ"ของท่านเปรื่องเหลือประมาณ!!

"สติเป็นมหาสติ"ใดมิเปรียบ    "ปัญญา"ใดหาทานเทียบมหาศาล

เป็น"มหาปัญญา"วิชชาชาญ     "พระ"ท่านผ่านแล้วทุกอย่างกระจ่างใจ

"สตินิพพาน"ก็คือ"จิตนิพพาน"    มี"พระ"ท่านนำทางสว่างไสว

"สตินิพพาน-จิตเดิมแท้"ให้แน่ใจ     จิตผ่องใสเหมือนจันทราคราวันเพ็ญ!!!

ไร้เมฆหมอกกิเลสมารประหารสิ้น    ไร้ราคินรังสีส่องเมื่อมองเห็น

"สตินิพพาน-จิตพุทธะ"จิตะเย็น    "สติ"เด่นเพราะมี"พระ"จิตเจริญ!!!

"สตินิพพาน"ผ่าน"แสงทิพย์นิพพาน"ศรี     มีรัศมีใสกระจ่างไม่ห่างเหิน

"คลุมดวงจิตพุทธะ"แจ่มเจริญ     ให้ก้าวเดิน"กลับบ้านนิพาน"เอยฯ....

 ชัย นิพพาน พุทธกวีทิพย์

chainippan@gmail.com 

www.buddha-dhamma.com 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net