วันที่ เสาร์ กันยายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จอดำ..บทพิสูจน์ผลประโยชน์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด


ผลประโยชน์จำนวนมหาศาลที่ทำให้คนเกิดกิเลสจนไม่คำนึงถึงกฏระเบียบกติกา คำสั่งกฏหมายที่ออกมาบังคับใช้

เพื่อให้คนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขมีระเบียบวินัย แต่เมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นทำให้คนบางกลุ่มเกิดอาการ

หน้ามืดตามัวมองอะไรไม่เห็นนอกจากเม็ดเงินที่ตนเองและพวกพ้องจะต้องสูญเสีย กรณี กสทช จัดระเบียบสื่อ

โทรทัศน์โดยให้ทุกช่องใช้ระบบดิจิตอล โดยให้เวลาในการดำเนินการเตรียมงานนานนับปี สุดท้ายมีหนึ่งช่อง

ที่ออกมาโวยวายขัดขืนไม่ทำตามในขณะที่ช่องอื่นๆอยู่ในกฏระเบียบ มีการเกณฑ์ผู้จัดรายการ นักแสดงออกมา

เคลื่อนไหวเพื่อสร้างกระแสทุกวันโดยอ้างว่าประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์

ก็ไม่รู้ใครกันแน่ที่เสียประโยชน์มสุดท้ายยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลคุ้มครองเป็นการชั่วคราว ถามว่า

เมื่อหมดเวลาคุ้มครองแล้วยังไม่แก้ไขและปฏิบัติตามอะไรจะเกิดขึ้น กรณีนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่ง

คำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงกฏหมายและความเสียหายที่จะตามมา เมื่อช่องหนึ่งทำได้ช่องอื่นๆ

ทำตามบ้างอะไรจะเกิดขึ้น

โดย คุณเทพ

 

กลับไปที่ www.oknation.net