วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงงานไฟฟ้าจากขยะ


 

        โรงไฟฟ้าจากขยะจากแนวคิดของนายกรัฐมนตรี พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

 

แฟนคลับพล.เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อคืนวันที่ 3 ตุลาคม ท่านลดโทนลงมาพูดช้าลง ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือโรงงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งถ้าทำได้ทุกอย่างจะสวยที่สุดในประเทศไทยวันนี้

ขยะที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาของโรงงานเป็นเรื่องใหญ่มี่จะได้มาอย่างได้ถูกต้องถูกชนิด คือการคัดเลือกขยะ
คนไทยพูดเรื่องการคัดแยกขยะมานานกว่า10ปีแต่ไม่เคยสำเร็จมีสองประเด็นคือคนทิ้งและคนเก็บขยะ

คนทิ้ง ไม่แยกขยะหรือแยกไม่เป็น ที่ไม่แยกเพราะไม่รู้จักประเภทของขยะ แห้ง เปียก รีไซเคิลหรือมีพิษ บางครั้งรู้แต่เสียดายเงินไม่ยอมช่วยส่วนรวมในการซื้อถุงดำใส่ขยะ สิ่งที่ควรแก้ไขคือ การรณรงค์ต้องไปในระบการศึกษาและทุกพวกส่วนของสังคม และราคาถุงขยะให้มีราคาพอเหมาะ ให้ทางราชการผลิตขายแยกสีตามประเภทของขยะ

คนเก็บ มีสองประเภท หน่วยราชการและคนเก็บขยะที่ยากจน ของหน่วยราชการรถเก็บก็เก็บรวมๆไม่ได้ใส่ใจ พอๆกับคนทิ้ง ดั้งนั้นควรมีวันกำหนดวันทิ้งขยะแห้ง รีไซเคิลและมีพิษแยกออกจากวันเก็บขยะเปียก สีถุงเป็นตัวกำหนดในการจัดเก็บ ผิดสีผิดวันเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ห้ามกองบนถนนหรือหน้าบ้าน กำหนดวันและเวลาจัดเก็บให้ชัดเจน ลดถังขยะสาธารณะในท้องถนน และห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ

สำหรับคนเก็บขยะ รัฐควรหางบประมาณจ้างรายวันเป็นผู้คัดแยกหลังหน่วยราชการจัดเก็บแล้ว เพื่อลดการคุ้ยเขี่ยถังขยะให้เลอะเทอะสกปรก รัฐก็จะได้ขยะที่แยกประเภทที่สามารถนำไปใช้ได้ โรงงานก็มารับซื้อไปรีไซเคิล โรงไฟฟ้าก็ได้ขยะตามประเภทที่ต้องการ รายได้ที่เกิดจากการรับซื้อขยะสามารถนำไปจ้างงานคนได้ส่วนหนึ่ง

ได้ข่าวว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องซื้อขยะ แต่ประเทศไทศกลับยอมให้ขยะจากญี่ปุ่นมาเพิ่มเติมจากขยะของไทยอีก
ความคิดแยกขยะและสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย

โดย พูนทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net