วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศรายชื่อ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ๙


ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๙
ตามที่ทุ่งสักอาศรม โดย ครูกานท์ : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และครูไวท์ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได้เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๙ และปิดรับการสมัครไปเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แล้วนั้น ขณะนี้ได้พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๙ ปีนี้แล้ว มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.นางสาววิมาลา จะแจ้ง - กาญจนบุรี
๒.นายศรศักดิ์ หนูเอี่ยม – นครศรีธรรมราช
๓.นางวนิดา โพธิ์รัง - ชลบุรี
๔.นางสุภาณี ยังสังข์ – พัทลุง
๕.นายภัทยา พิชญาวัตร – สงขลา
๖.นายหัสชัย เสียงอ่อน - สงขลา
๗.นายเอกสิทธิ์ นูนทะธรรม – แม่ฮ่องสอน
๘.นายนพพร อินสว่าง – สุพรรณบุรี
๙.นายดงสุริยา หนูแสน – นครปฐม
๑๐.นายสัจญา สุดยอด – ตาก
๑๑.นายกีรติกานต์ เดชาพัฒนากูล – ลำปาง

๑๒.นายปรมัตถกร ปรเมธีกุล - กทม.

 

.......................................

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อทั้ง ๑๑ คน

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ
๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
๓.๑ ตื่นนอนพร้อมร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้เวลาในชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com

หมายเหตุ :
ค่ายโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรมเป็นค่ายการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินกิจกรรมด้วยทุนปัจจัยส่วนตัวของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ในนามกองทุนทุ่งสักอาศรม และนับแต่รุ่น ๗ เป็นต้นมา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได้อุทิศเวลาในชีวิตร่วมเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานด้วยอีกคนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีเพื่อนพ้องกวี นักเขียน และศิลปินหลากนามแวะเวียนมาร่วมเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานด้วยตามโอกาส

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี รุ่ น ที่ ๙
ตามที่ทุ่งสักอาศรม โดย ครูกานท์ : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และครูไวท์ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได้เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๙ และปิดรับการสมัครไปเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แล้วนั้น ขณะนี้ได้พิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายโรงเรียนกวี รุ่น ๙ ปีนี้แล้ว มีรายชื่อดังนี้
------------------------------
๑.นางสาววิมาลา จะแจ้ง - กาญจนบุรี 
๒.นายศรศักดิ์ หนูเอี่ยม – นครศรีธรรมราช
๓.นางวนิดา โพธิ์รัง - ชลบุรี
๔.นางสุภาณี ยังสังข์ – พัทลุง
๕.นายภัทยา พิชญาวัตร – สงขลา
๖.นายหัสชัย เสียงอ่อน  - สงขลา
๗.นายเอกสิทธิ์ นูนทะธรรม – แม่ฮ่องสอน
๘.นายนพพร อินสว่าง – สุพรรณบุรี
๙.นายดงสุริยา หนูแสน – นครปฐม
๑๐.นายสัจญา สุดยอด – ตาก
๑๑.นายกีรติกานต์ เดชาพัฒนากูล – ลำปาง

.......................................

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อทั้ง ๑๑ คน 

ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวและเตรียมการเดินทางสู่ “ทุ่งสักอาศรม” ดังต่อไปนี้

๑.เดินทางถึงทุ่งสักอาศรม (ตามแผนที่) ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อไปนี้
๒.๑ ย่ามหรืออุปกรณ์พกพาเครื่องเขียน,สมุดบันทึก,ปากาหรือดินสอ
๒.๒ ยารักษาโรคที่จำเป็นส่วนตัว,ยาทากันยุง,ไฟฉาย,กระติกน้ำส่วนตัวเล็กๆ 
๒.๓ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,แชมพู,ผงซักฟอก

๓.เตรียมใจที่จะร่วมกิจกรรมค่าย
๓.๑ ตื่นนอนพร้อมร่วมกิจกรรมเวลา ๖.๐๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.
๓.๒ งดอบายมุขและปิดสัญญาณโทรศัพท์
๓.๓ ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้การใช้เวลาในชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข

หากมีเรื่องที่จะติดต่อปรึกษา กรุณาโทรศัพท์ถึงครูกานท์ที่หมายเลข ๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖
หรืออีเมล tungsakasome@yahoo.com

หมายเหตุ : 
ค่ายโรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรมเป็นค่ายการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ดำเนินกิจกรรมด้วยทุนปัจจัยส่วนตัวของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ในนามกองทุนทุ่งสักอาศรม และนับแต่รุ่น ๗ เป็นต้นมา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ได้อุทิศเวลาในชีวิตร่วมเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานด้วยอีกคนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีเพื่อนพ้องกวี นักเขียน และศิลปินหลากนามแวะเวียนมาร่วมเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานด้วยตามโอกาส
 

 

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net