วันที่ อังคาร ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อยากบอกว่า..เรารักนะ...ลำตะคอง


โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำตะคองระบุไว้ในรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ้นและสิ่งแวดล้อมของผม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมศึกษา ปี 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

จำนวน 42 อาจารย์อีก 2 ร่วมกิจกรรมดังนี้

1)ได้ร่วมฟังฝ่ายแผนฯและปลัด อบต.หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บรรยายสรุปการทำงานของส่วนท้องถิ่น ที่มากด้วยความท้าทายต่างๆเช่น

ปัญหาบุกรุกพื้นที่และหลายฝ่ายมาร่วมกันทั้งจับตาการแก้ไขอย่างเข้มข้น

2) ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านนา ซึ่งมีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

นักศึกษาได้ทำความสะอาดห้องพยาบาลเดิมและอาคารเรียน

ขนปุ๋ยอินทรีเพื่อเตรียมปลูกพืชผักเพื่อน้องๆในโรงเรียน

และ 3) ปลูกต้นไม้ เช่น ยางนา สัก ตะเคียน มะฮอกกานี และชะอมสำหรับปลูกบริเวณร้ัว

บริเวณ ริมลำตะคอง ในวัดป่าอำนวยผล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 ระยะเวลา 1 คืน กับ 2 วัน ส่วนตัวถือว่าคุ้มมาก

การมาทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับนักศึกษาที่อาสาและเสียสละงบและเวลาส่วนตัว

ได้ทำประโยชน์กับชุมชน โรงเรียนและวัด ฝึกความเป็นผู้นำ

ทำงานเป็นทีม บริหารจัดการงบประมาณกันเอง เห็นประโยชน์ส่วนรวม

การเคารพสถานที่และสิ่งต่างๆ และได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเจตนารมณ์

 รวมถึงได้สัมผัสสิ่งเหนือธรรมชาติและธรรมชาติอย่างมีความสุขถ้วนหน้า

 ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและช่วยชี้แนะโครงการนี้ประสบความสำเร็จโดยไม่ใช้งบราชการ

 นักเรียน นักศึกษามีความสุขในการลงชุมชนและหลายคนคงจดจำสิ่งดีๆไว้ไปตลอด

และเชื่อว่าอยากทำกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่างแน่นอนครับ จากครูเสี่ยวฯ^^

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

สวัสดีครับ

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net