วันที่ อังคาร ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทิวทัศน์ที่ Unseen Thailand หลายท่านยังไม่เคยเห็น..ไม่เคยไป

 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ ศึกษาทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่ชาวไทยอีกมากยัง
ไม่เคยพบ-เคยเห็น หรือเป็นที่รู้จัก และ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
Unseen Thailand ทั้งสถานที่

และ โดยเฉพาะภาพที่นำมาเสนอวันนี้ แม้ท่านที่ไปมาแล้วด้วยตัวเอง ก็ยังไม่เห็นมุม
ที่สวยงามตามธรรมชาติเช่นนี้ โดยความเอื้อเฟื้อของ..
พี่หมอ พงศ์กร แสงสุวรรณ(
Pongsakorn Sangsuwan )
ที่ได้บันทึกภาพไว้ทางอากาศ จากพารามอร์เตอร์ หรือ ร่มบินกลุ่มเชียงใหม่

มอบให้นำมาเสนอเผยแพร่ ในบล๊อก โอ.เอค.เนชั่น วันนี้.....

จากเดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ “ดอยปู่ยักษ์” เป็นเขาที่ทอดยาวอยู่ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

เป็นเขาที่โดดเด่น มองเห็นแต่ไกลจากทุกด้าน ยอดเขามีลักษณะเป็นผาหินสูงชัน
บนยอดของภูเขาที่สูงที่สุดนั้น มีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ แต่ก่อนการที่จะขึ้น
ไปสักการะรอยพระพุทธบาทนั้นจะต้องอาศัยศรัทธาอย่างแรงกล้า เพราะเส้นทางลำบาก
ต้องผ่านผาสูงชัน แต่ก็มีการขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทนี้จนกลายเป็นประเพณี

    ต่อมามีการสร้างวัดขึ้น ณ ยอดเขาแห่งนี้ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชสมภพครบ 200 ปี (18 ตุลาคม 2547) ทางคณะสงฆ์มีมติ
ให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน 2 แห่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อันใหญ่หลวงของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย คือ วัดพระมหาธาตุ กรุงเทพฯ
และวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์(เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง ดำเนินการโดย พระเทพวิสุทธิญาณ
(หลวงพ่อไพบุลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาส วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)
ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

ปัจจุบันการเดินทาง
จากตัวเมืองลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข 1035 ไปแจ้ห่ม จากตัวเมืองแจ้ห่มเลยไป
อีกประมาณ 1 กิโลเมตรเศษๆ จะมีทางแยกซ้ายมืออยู่ตรงทางโค้งพอดี ซุ้มประตู
เขียนว่าเข้าหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว ให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 200 เมตร จะมีแยกซ้ายมือ
เขียนว่าไปวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
เป็นทางคอนกรีตอย่างดีไปจนถึงวัด ระหว่างทางจะเห็น
แนวเขาสูงตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดีย์สีขาวหลายองค์บนยอดเขาซึ่งมีลักษณะ
เป็นหน้าผาสูง ภาพที่เห็นเป็นที่มองเห็นได้ไกลหลายกิโลเมตร

 

พิจารณาดูเหมือนว่าเขาที่เป็นผาหินแบบนี้น่าจะขึ้นได้ลำบาก ได้รับคำบอกว่า
ถนนสายที่จะขึ้นไปบนวัด
ชั้นที่ 2 เป็นทางชันมาก จำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น
หลังจากขับเข้ามาตามคำบอกเล่าก่อนถึงวัดประมาณ
500 เมตรจะมีทางแยก
มีป้ายบอกทางซ้ายไปวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ส่วนทางขวา
ไปพระไพรีพินาศองค์ใหญ่ และอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.๔ แล้วก็มีวงเล็บว่า
เฉพาะรถ
โฟร์วิลเท่านั้น เป็นป้ายที่เน้นว่า


รถธรรมดาไม่ควรเสี่ยงขับขึ้นไปเองเด็ดขาด เลยไปทางแยกซ้ายมือ
ขับบนถนนคอนกรีตขึ้นเขาไปประมาณ 3 กิโลเมตร (ทางชันมาก) ถึงจุดจอดรถดอยภูผาหมอก 
หากท่านต้องการขึ้นไปชมยอดดอยภูผาโชค ต้องเดินเท้าไปอีก 1 กิโลเมตร มีบันไดเหล็กใ
ห้เดินสะดวกมากขึ้น จุดสูงสุดดอยภูผาโชคจะมีพลับพลาเตรียมรับเสด็จ
1 หลัง
พระบรมเจดีย์ ขนาดเล็ก 5 องค์
 รอยพระพุทธบาทขนาดเล็ก 1 คู่ จุดชมวิวจากพลับพลา
มองได้ไกลสุดขอบฟ้า เห็น อ.แจ้ห่ม
 อ.เมืองปาน และพื้นที่วัดด้านล่าง

 

คลิ๊กขยายใหญ่ที่ภาพ...
(ภาพโดย..Pongsakorn Sangsuwan )

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net