วันที่ พุธ ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมชาติของอุปสรรค (พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช)


"๕๒

โดยมาก อุปสรรค ต่างๆ เป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อย ไม่มีสาระ แต่มักจะรับเข้ายึดถือเป็นอารมณ์กวนใจไปเอง จนถึงให้ทอดทิ้งความดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความฉลาด แต่เป็นความเขลาของเราเอง และทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้แพ้ ส่วนการชนะนั้น ก็มิได้ประสงค์ให้ชนะในทางก่อเวร แต่มุ่งให้ชนะตนเอง คือ ชนะจิตใจที่ใฝ่ชั่วของตน และเอาชนะเหตุการณ์แวดล้อมที่มาเป็นอุปสรรคแห่งความดี เพื่อที่จะรักษาและเพิ่มพูนความดีของตนให้ยิ่งๆขึ้นไป"

(๑๐๐ บท พระนิพนธ์) 

***********

 

"ถ้ากำลังของคุณธรรมอ่อนกว่ากำลังของความดิ้นรนปรารถนาในทางที่ผิด ก็จะป้องกันยับยั้งใจไว้ไม่ได้ แม้จะเป็นผู้คงแก่เรียนมามากเท่าไร รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดีทั้งหมด ก็ป้องกันยับยั้งไม่ได้ ทั้งอาจนำความรู้นั้นไปใช้อำนวยความปรารถนาต่อมา กำลังของคุณธรรมมีเสมอกัน หรือมากกว่ากำลังของความปรารถนา จึงจะป้องกัน ยับยั้งไม่ให้ลุอำนาจความปรารถนาในทางที่ผิดได้"

(ญาณสังวรเทศนา) 

โดย ณัฐรดา

 

กลับไปที่ www.oknation.net