วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญเที่ยวงาน อวดดีวังน้ำเขียว ณ ตลาดน้ำวังพญานาค


 

เชิญเที่ยวงาน "อวดดีวังน้ำเขียว" ณ ตลาดน้ำวังพญานาค "ใครมีดีนำมาอวด"

 

เชิญเที่ยว "งานอวดดีวังน้ำเขียว"

และเปิดตลาดน้ำวังพญานาค

        

          เนื่องจากโรงเรียนแก้หนี้แก้จน วังน้ำเขียว เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการเปิดสอนและฝึกอบรมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน และนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้และปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตให้อยู่ได้อย่างพอเพียง มีความสุขปราศจากหนี้สิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ร่วมกับ  วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนแก้หนี้แก้จน  ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งดำเนินกิจกรรมและกิจการในการรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเพื่อนำมาจำหน่ายในรูปแบบร้านค้าวิสาหกิจชุมชน รวมถึงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ในราคาที่ยุติธรรม   และชาวบ้านในหมู่บ้านสุขสมบูรณ์  ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรและมีรายได้เสริมจากการค้าขายในฤดูกาลท่องเที่ยว  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งประกอบอาชีพให้กับชุมชน  รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติเป็นแบบอย่าง จึงเห็นควรให้มีการจัดแสดงผลงาน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของประชาชน นักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายภาคีสมาชิกเกษตรอินทรีย์    

      วัตถุประสงค์  

1.         เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และ วิสาหกิจชุมชน ได้มีการนำเอาผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายในราคายุติธรรม ซึ่งเป็นการคืนกำไร คืนความสุขให้พี่น้องในพื้นที่  และรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวังน้ำเขียว  นอกจากนี้ในงานดังกล่าว จัดให้มี การประกวดผลผลิตมันสำปะหลัง  การประกวดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง   การแสดงและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรอื่นๆ เช่น การประกวดอาหารจากแก่นตะวัน  ฯลฯ เพื่อให้ชาววังน้ำเขียว และพื้นที่ใกล้เคียง  ได้ชมและจับจ่าย เป็นการสร้างและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรได้โดยตรง  

2.         เพื่อผลักดันให้ตลาดน้ำวังพญานาค ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในอนาคตอันใกล้ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียว  และเพื่อเสริมสร้างแหล่งประกอบอาชีพเพิ่มเติมให้กับผู้คนในชุมชนบ้านสมสมบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

3.         เพื่อสนับสนุนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน  และเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวให้คึกคัก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนแก้หนี้แก้จน ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3 หมู่ 2 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว

จังหวัดนครราชสีมา      โทร 095 - 5680669  089-1368198        

 

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน เปิดตลาดน้ำวังพญานาค และงานอวดดีวังน้ำเขียวครั้งที่ 1

วันที่ศุกร์ที่  28  พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่  7 ธันวาคม  2557

 

 08.30 น. - 09.00 น.                 -  แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชนลงทะเบียนบริเวณหน้างาน

09.00 น.  - 09.15 น.                 -  พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  ประชาชน และสื่อมวลชน

-  อ.คณิสร   ฉิมพลี  ผู้จัดการโครงการ เปิดตลาดน้ำวังพญานาคและงานอวดดีวังน้ำเขียว รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน          

09.15 น. - 10.19 น.                  -  นายไพรัตน์  ลิ่มสกุล  นายอำเภอวังน้ำเขียว ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                                และถวายเครื่องสักการะศาลเจ้าพ่อหลวงราช  และศาลพญานาค

                                                -  พราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลวงราช และศาลพญานาค

10.20 น. - 10.30 น.                              - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

10.30 น.                                   เสร็จสิ้นพิธีการ

10.30 น. - 11.15  น.                             ประธานเยี่ยมชมร้านค้าที่มาออกงานเปิดตลาดน้ำและงานอวดดี

11.30 น.                                   ประธานเดินทางกลับ

13.00 น.-16.00 น.                    จัดเวทีเสวนาเรื่องวิถีทางเกษตรอินทรีย์ สู่อาเซียน     ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมพร   ดีจิตรวศิน  ร่วมกับ  พ่อกำปั่น  บ้านแท่น                         

18.00 น.-21.00 น.                    การแสดงดนตรี  

  

วันเสาร์ที่  29  พฤศจิกายน  2557

09.30 น.-12.00 น.                    ประกวดอาหาร  “ รังสรรค์แก่นตะวัน”

-          อาหารคาว

-          อาหารหวาน

-          อาหารเพื่อสุขภาพ

13.00 น - 15.00 น.                   อบรมการปลูกแก่นตะวัน

15.30 น. - 17.30 น.                  แข่งขันกินมะละกอ

18.00 น.-21.00 น.                    การแสดงดนตรี

 

วันอาทิตย์ที่  30  พฤศจิกายน  2557

09.30 น.- 12.00 น.                   ประกวดมันสำปะหลัง

13.00 น.-15.00 น.                    อบรมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

15.30 น.-18.30  น.                   การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

18.30 น.- 21.00 น.                   การแสดงดนตรี

 

วันจันทร์ที่  1  ธันวาคม  2557

09.30 น.-12.00 น.                    อบรมน้ำหมักชีวภาพ

13.00 น.-15.00  น.                   อบรมการผลิตเตาชีวมวลในครัวเรือน

15.30 น.- 17.30 น.                   การประกวดวาดภาพระบายสี

“หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง”

18.00 น.-21.00  น.                   การแสดงดนตรี

 

วันอังคารที่  2  ธันวาคม  2557

09.30  น.- 12.00  น.                 อบรมน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ  น้ำฟักข้าว  น้ำแก่นตะวัน  น้ำเสาวรส

13.00  น.- 16.00  น.              อบรมการทำชาสมุนไพร

16.30 น.-  17.30  น.                 สาธิตการปลูกผักเมืองหนาวในวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์)   

18.00  น. - 21.00  น.                การแสดงดนตรี

  

วันพุธที่   3   ธันวาคม   2557

09.30  น.- 12.00 น.                  อบรมเรื่องการแปรรูปกล้วย (กล้วยกรอบแก้ว)

13.00  น.-  17.30 น.              อบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสมุนไพร

-          น้ำยาล้างจาน

-          สบู่

-          ยาสระผม

-          ยาสีฟัน

18.00  น.-  21.00  น.             การแสดงดนตรี

 

วันพฤหัสบดีที่   4   ธันวาคม   2557

09.30 น.-  12.00  น.              อบรมการเลี้ยงหมูหลุม

13.00 น. - 15.00 น.               อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

15.30 น. -  17.30 น.                 เสวนาเรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน

18.00  น.-  21.00 น.              การแสดงดนตรี

  

วันศุกร์ที่   5  ธันวาคม  2557

08.30 น –  09.00 น.                  แขกผู้มีเกียรติและขบวนม้าเฉลิมพระเกียรติลงทะเบียนบริเวณหน้างาน

09.00  น. - 09.30 น.                 อ.คณิสร    ฉิมพลี กล่าวรายงานการจัดงานวันพ่อ

09.30  น. – 09.40 น.                 ท่านพ่อเฉลิมศักดิ์    รามโกมุท  ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธุปเทียนแพรถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)

09.40 น. -09.50 น.                   เชิญผู้ร่วมงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึก                                                

09.50 น.                                   ปล่อยขบวนม้าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อออกเดินทางจากบริเวณหน้างานขึ้นไปยังโรงเรียนแก้หนี้แก้จน วังน้ำเขียว  เพื่อไปช่วยกันดูแลป่าที่ร่วมกันปลูกเมื่อวันแม่ที่ผ่านมา

10.00  น.- 12.00                       ประธานมอบ

-   ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเปิดตลาดน้ำและงาน 

     อวดดีวังน้ำเขียว

-   มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

-   ใบประกาศและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหารด้วยแก่นตะวัน

-   ใบประกาศและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดมันสำปะหลัง

-  ใบประกาศและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

- ใบประกาศและรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกินมะละกอ

13.00 น. – 16.00 น.              ประกวดพุทรานมสด

16.30 น.- 17.30  น.                  แข่งขันกินกล้วย

18.00  น.- 21.00 น.               ท่านเจ้ากรมเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 

(จุดพร้อมเวลาในกรุงเทพ)

การแสดงดนตรี

 

วันเสาร์ที่  6  ธันวาคม  2557

09.30  น.-12.00  น.               ประกวดอาการ  “รังสรรค์ข้าวไรซ์เบอร์รี่”

                                                                        -           อาหารหวาน

                                                                        -           อาหารคาว

                                                                        -           อาหารเพื่อสุขภาพ

13.00 น. -  15.00 น.              อบรมการปลูกข้าวอินทรีย์

15.30 น. -   17.30 น.                สาธิตการทำข้าวแต๋น  ข้าวนางเล็ด

18.00  น. - 21.00 น.              การแสดงดนตรี

  

วันอาทิตย์ที่  7  ธันวาคม  2557

09.30 น.-12.00  น.               ประกวดอาหาร “รังสรรค์เห็ดและผักปลอดสาร”

                                                                        -           อาหารหวาน

                                                                        -           อาหารคาว

                                                                        -           อาหารเพื่อสุขภาพ

13.00 น. -  15.00 น.              อบรมการปลูกเห็ดและการทำเชื้อเห็ด

15.30 น. -  17.30  น.                สาธิตการนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ

18.00  น. - 21.00 น.              การแสดงดนตรี

 

หมายเหตุ

กิจกรรมประกวดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดก่อนจึงจะนำมาผู้ที่เข้ารอบมาจัดนิทรรศการและประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

โดย tanusripa

 

กลับไปที่ www.oknation.net