วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียนไม่เก่งดันได้เป็นเจ้านาย ... เรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง !!!


ผมเห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ แล้วยิ้มออกมาเลย

คนตั้งชื่อเข้าใจคิดดี

เพราะจากประสบการณ์

หรือตัวอย่างจริงที่เคยเห็นมามันมีอย่างนั้นจริง ๆ ...

หลายคนที่เรียนไม่เก่ง เรียนมาน้อยกว่า

วุฒิการศึกาต่ำกว่า แต่ว่าได้เป็นนายจ้าง

เป็นเจ้านายของลูกน้องที่เรียนเก่ง ๆ

จำพวกเรียนจบเกียรตินิยม  ...

ที่พูดถึงเรื่องนี้ ไม่ได้ยุยงส่งเสริม

หรือสนับสนุนให้คนไม่อยากเรียนหนังสือเก่ง

ยังงัยเสียคนที่เรียนหนังสือเก่ง เรียนสุง ๆ 

ก็น่าจะมีโอกาสในการทำงานมากกว่า

ตราบใดที่สังคมนั้นยังให้ค่าวุฒิการศึกษาหรือใบปริญญา ...

ปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรที่ยังพิจารณาเกรด

วุฒิการศึกษา และชื่อสถาบันในการรับสมัคร

คัดเลือกคนเข้าทำงาน

แต่ในอนาคตไม่แน่แล้ว

สังคมในยุคหน้าอาจเน้นที่ผลงานเป็นหลัก

วุฒิสูงหรือต่ำไม่ใช่ประเด็น

สิ่งสำคัญคือผลงานที่ทำได้จริงมากกว่า

และยิ่งถ้าปรากฎหลักฐานว่าคนที่เรียนเก่ง

จบวุฒิการศึกษาสูง ๆ แต่ทำงานแล้วสร้างผลงาน

ได้เท่ากับหรือน้อยกว่าคนที่เรียนจบวุฒิต่ำกว่า

เมื่อนั้นวุฒิการศึกษาและใบปริญญาอาจไร้ความหมาย

ยกเว้นงานด้านวิชาการ ครูอาจารย์

เพราะอาชีพเหล่านี้ยังคงต้องการคนที่มีความรู้มาก ๆ

มาสอนนักเรียนนักศึกษา ...

กลับมาที่ชื่อหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง

ผมคิดว่าการที่คนที่เรียนน้อย ได้เป็นเจ้านาย นั้น

หลายคนมีที่มา ด้วยฐานะยากจน

ไม่มีโอกาสได้เรียนสูง ๆ เขาไม่ได้โง่

มีสติปัญญาเหมือนคนทั่วไป

เพียงแต่ฐานะทางเศรษฐกิจอาจไม่อำนวย

ให้เรียนจะเรียนสูง ๆ ได้ หรือ

อาจจะเป็นครอบครัวสมัยก่อน

ที่มีลูกหลายคน แล้วลูกคนโตไม่ได้เรียนหนังสือ

มักจะเสียสละให้น้อง ๆ ได้เรียนหนังสือสูง ๆ  

แต่พี่ ๆ ที่เรียนมาน้อยเหล่านั้น

จะมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

อดออม สร้างชีวิตด้วยลำแข้ง

ชีวิตที่ลำบากจึงทำให้ต้องดิ้นรน

ขวนขวาย จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ

เป็นคนร่ำรวย มีฐานะ แล้วก็จ้าง

คนที่เรียนเก่ง ๆ มาเป็นลูกจ้าง

ทำงานให้เขา ก็เท่านั้นเอง ...

ผมคิดว่าถ้าเราถามพวกเจ้านายที่เรียนมาน้อย

ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เขาอยากเรียนหนังสือเก่ง ๆ

เรียนจบสูง ๆ ไหม ผมคิดว่าหลายคนคงบอกว่า

อยากเรียนเหมือนกันนะครับ

เพียงแต่ตอนวัยเรียนอาจมีเหตุปัจจัยอื่น

ที่ทำให้ไม่สามารถเรียนได้  ...

สรุปคนที่เรียนมาน้อย

ไม่ได้หมายความว่าเขารู้น้อย แล้วจะไม่เก่ง

ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ขณะเดียวกันคนที่เรียนจบมาสูง ๆ

เรียนเก่ง ก็ใช่ว่าจะทำงานเก่ง

และประสบความสำเร็จในการทำงานทุกคน

โลกของการทำงาน ต้องการการทำงานเป็นทีม

ต้องรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น

ต่างจากโลกของผู้คงแก่เรียน

ที่ชอบอ่านหนังสือ อยู่คนเดียว

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร

นั่นจึงเป็นที่มาว่าเวลาทำงาน

คนที่เรียนหนังสือเก่งอย่างเดียว

จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานในองค์กร  

หรือการทำธุรกิจ ที่ต้องอาศัยมนุษย์สัมพันธ์

ในการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

............................................................... 

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net