วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ห้องเรียนแทบแตก ด้วย Kahoot


ผมโตมาจากวงการฝึกอบรม (Training)

ก่อนผันตัวเองเข้าสู่วงการศึกษา (Education) อย่างเต็มตัว

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผมจึงออกมาแนวฝึกอบรม

ที่ใช้กิจกรรมนำความรู้ในแบบ Active Learning ที่ผมถนัด


การประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม

จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

เพราะ Trainer จะนำผลสะท้อนของผู้เข้าอบรมไปพัฒนาปรับปรุงตัวเอง

ผมจึงนำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษา

ลูกศิษย์ของผมจึงต้องประเมินความพึงพอใจหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วทุกคาบ

เพราะหากประเมินเฉพาะสิ้นเทอม

ผมเกรงว่าจะไม่ทันการหากมีประเด็นใดที่เราต้องพัฒนาการสอนของตัวเอง

 

กิจกรรม Journal (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

จึงเป็นวิธีการที่นำผลสะท้อนจากผู้เรียนว่าครูแก้วสอนเป็นอย่างไรในแต่ละครั้ง

เพื่อครูผู้สอนจะได้นำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง

ตาม voices of students

 

Kahoot! (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ซึ่งผลสะท้อนจาก Journal ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฯ

มีผลตอบรับดีมาก และเครื่องมือนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจ

ให้นักศึกษาที่ผมสอนได้นำเครื่องมือนี้ไปใช้เมื่อพวกเขาไปฝึกสอน

 

วิธีการสร้างแบบทดสอบของ Kahoot! ก็ง่ายดาย 

เพียงเข้าไปที่ Kahoot.it

แล้วเข้าไปที่ getkahoot.com (ตามวงกลมและลูกศรสีเหลือง ดั่งภาพ)

 

หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็สมัครให้เรียบร้อย

โดยไปที่ GET MY FREE ACCOUNT

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยให้เข้าไปที่ SIGN IN

 

ใส่ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งให้เรียบร้อย

แล้วกดปุ่ม SIGN IN

 

เราสามารถสร้างแบบทดสอบได้ 3 รูปแบบ คือ

แบบ Quiz แบบ Discussion และแบบ Survey

แต่ที่ผมใช้บ่อยคือแบบ Quiz

 

 

ระบบจะให้เราตั้งชื่อของ Quiz

ซึ่งใช้ได้ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ระบบจะให้เราใส่รายละเอียดข้อคำถามในแต่ละข้อ

เราก็ตั้งโจทย์ปัญหาที่ช่อง Question ได้เลยครับ

และตัวเลือกตอบก็ใส่ตรงช่อง Answer

แล้วเลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง

เมื่อดำเนินการข้อแรกเสร็จแล้ว

ให้คลิกที่ปุ่ม Add question เพื่อดำเนินการสร้างข้อคำถามต่อไป

 

เมื่อเราสร้างข้อคำถามเสร็จเรียบร้อย

ระบบก็จะนำข้อคำถามเก็บไว้ใน My Kahoots

เมื่อเราต้องการเรียกใช้ Quiz เรื่องใด ก็กดไปที่ Play 

 


เช่นหากผมเลือก Quiz เรื่อง "วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

ระบบก็จะแสดงหน้า Quiz name

แล้วเราก็กด Launch

เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรม Kahoot!

 

ระบบก็จะนำไปสู่หน้าเริ่มต้น

และแสดงรหัส Gam-pin

เพื่อให้ผู้เรียนของเรามา Join ผ่านมือถือ

โดยระบบก็แสดงจำนวน Players และชื่อที่ Sign in เข้ามาได้ด้วย

 

เมื่อเริ่มกิจกรรมการประเมินผลผ่าน Kahoot! 

ระบบจะทำการรวมคะแนนเพื่อเป็นข้อมูลให้ด้วยว่าใครคือ The Winner

อย่างเทอมนี้ผมสอนนักศึกษา 4 ห้อง

ผมก็ได้ผู้ที่ทำคะแนนประเมินผลผ่านระบบนี้ 4 คน

ก็เตรียมของรางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรง

และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จัก The Winner ของครูแก้วในหัวข้อนี้

 

Kahoot! จึงเป็นเครื่องมือในการประเมินผล

ที่ได้รับการ Vote ผ่านกิจกรรม Journal แล้วว่า

ได้ทั้งความสนุก และยังได้ทบทวนความรู้เดิม

ชนิดที่ว่าห้องเรียนแทบแตก !

โดย Dr.Kaew

 

กลับไปที่ www.oknation.net