วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: เก่ง-รวย-สวย-ดี


 

๐ ใครก็อยาก"เก่ง-รวยและสวย-ดี"    มี"ศักดิ์ศรี"เพียงพอว่า"หล่อ-สวย"

ให้เข้าใจใช้ปัญญาที่ว่า"รวย-    เก่ง-ดี-สวย"หล่อนั้นเป็นฉันใด?

ที่ว่า"เก่ง"เก่งอะไรใน"หน้าที่-    เก่งงาน"ดีน่าชื่นชมสมสมัย

"เก่งในการทำความดี"เก่งที่ใจ    ที่มิใช่"เก่งโป้ปด-เก่งคดโกง"!!!

ใช่"เรียนเก่ง-ทำงานเก่ง"เร่งกันใหญ่    แต่"น้ำใจ"ชั่วร้ายผีตายโหง!!!

"เก่งทางลัด"วิ่งเต้นเด่นเก่งโกง    ชื่อดังโด่ง"เก่งทางเลว"แหลกเหลวจริง!!!

ที่ว่า"รวย"รวยที่ไหน?...ที่"ใจจิต    สวยโสภิต"เพริศพรายทั้งชาย-หญิง

"ร่ำรวยศีล-ร่ำรวยธรรม"รวยล้ำจริง   รวยทุกสิ่งแสนงดงาม"รวยความดี"!!!

ใช่"รวยนอก-จนใน"จิตใจแคบ    "อย่ารวยแบบเขลาโฉด"โคตรเศรษฐี

แต่"ขี้เหนียว"ใจทราม"จนความดี"    รวยอย่างนี้...."ไร้ค่า"ชีวาตน!!!

๐ ที่ว่า"สวย"สวยที่ไหน?ที่"ใจ"เจ้า    โฉมเฉลาเฉิดไฉไลในกุศล

เมื่อ"ใจสวย-ใจดี"มีมงคล    ประเสริฐล้นสดสวยด้วย"คุณธรรม"!!!

"สวยด้วยศีล-สวยด้วยธรรม"ประจำจิต    ตลอดชีวิตน่านิยมเลิศคมขำ

คือ"สวยนอก-สวยใน"ใจมีธรรม    สวยประจำทุกเวลาสวยน่าชม!!!

ทั้ง"สวยกาย-วาจา-ใจ"สวยใสสด     ดั่ง"มรกต-เพชร-แก้ว"เพริศแพรวสม

สวยอย่างนี้ทุกวันคืนแสนรื่นรมย์    "พระ-เทพ-พรหม"...ทรงจิตโพธิ์ท่านโมทนา!!!

ที่ว่า"ดี"ดีอะไร? ที่ไหนหนอ?    ดีที่ก่อใช่อำนาจวาสนา

"ดีคิด-พูด-ทำ"กรรมดีที่เป็นมา     ทุกเวลาย่อม"ดีแท้"ดีแน่นอน!!!

ให้"ดีนอก-ดีใน"ดี"ใจจิต    ดีความคิด"จะภิญโญสโมสร

"ดีอารมณ์-ดีเมตตา"สถาพร    "ดีแน่นอน-ดีทุกอย่าง"จนวางวาย!!!

เป็น"ฅนดี-ทำดี"ไปให้ตลอด    "ดีเยี่ยมยอด-ดีทุกทาง"ไม่ห่างหาย

"ดีที่สุด-ไปนิพพาน"ถึงกาลตาย    "ดีสุดท้ายไม่กลับเกิด"ล้ำเลิศจัง!!!

"รับแสงทิพย์นิพพาน"กลับบ้านได้-    สุดเร็วไวแม้ชาตินี้"ย่อมมีหวัง

"ปฏิบัติไม่ทอดทิ้งให้จริงจัง    ต้องถึงฝั่งพระนิพพาน"ทุกท่านเอยฯ.....

 

ชัย พุทธะ พุทธกวีทิพย์

chaiputtha@gmail.com

www.buddha-dhamma.com 

 

 

 

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net