วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จันทบุรี จัดโครงการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติจาก..วังสู่วัง เพื่อเทิดพระเกียรติพร


 

 

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติจากวังสู่วังเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีในปี ๒๕๕๘ และหารายได้สมทบกองทุนฟื้นฟูผู้พิการ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ลดภาวะเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ฯ เป็นต้น โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย

๑.การปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เส้นทางจากวังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี ถึงวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางรวม ๕๐๑ กิโลเมตร โดยมีนักปั่นเป็นแกนนำจำนวน ๑๒๐ คน และมีนักปั่นตามเส้นทางผ่านสามารถเข้าร่วมปั่นสมทบเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน

๒.จัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกเพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้พิการ จังหวัดจันทบุรี ณ โรงพยาบาลที่ขบวนจักรยานผ่าน

โดย ขนมเข่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net