วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ล่องเรือคลองหัวไทร สายน่ำแห่งชีวิต ตอน 1


อำเภอหัวไทร   ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อกับอำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งทะเลอ่าวไทย  มีคลองหัวไทรเป็นสายน้ำหลักมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหัวไทรทั้งการเกษตร แหล่งอาหาร การคมนาคมและการอุปโภค เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้ามาในลำคลองตลอดสาย ประชากรในลุ่มน้ำจึงหันมาเลี้ยงกุ้งกุลาดำแทนการทำนาข้าว มีการปล่อยน้ำเสียจากนากุ้งลงสู่ลำคลองก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาและเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

คลองหัวไทรมีต้นน้ำมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ไหลผ่านอำเภอชะอวด เชียรใหญ่ ถึงบ้านปากแพรกแล้วแยกเป็น 2 สาย  สายหนึ่งไหลผ่านไปออกทะเลที่อำเภอปากพนัง  เรียกแม่น้ำปากพนัง  อีกสายหนึ่งไหลลงทางใต้เลียบฝั่งทะเลผ่านอำเภอหัวไทรไปลงทะเลสาบสงขลา เรียกคลองหัวไทร  หลายสิบปีที่ผ่านมาคลองหัวไทรสงบนิ่งจากการสัญจร ชมรมจิตอาสาคนรักบ้านเกิดที่ได้รวมตัวขึ้นจึงได้ออกสำรวจวิถีชีวิตและบรรยากาศริมคลอง

ช่วงนี้คลื่นลมแรงเรือประมงออกทะเลไม่ได้จึงเข้ามาจอดพักและหลบคลื่นอยู่ที่ท่าเรือแพรกเมือง อาศัยเรือประมงขนาดบรรทุกปลาได้ 2 ตันเป็นพาหนะในการล่องเรือชมบรรยากาศเพื่อระลึกความหลังครั้งนี้

ช่วงแพรกเมือง - หัวไทร มียอและไซให้ได้ชมตลอด 2 ฝั่งคลอง

แวะจุดแรกที่ตลาดหัวไทร ที่นี่มีอาหารการกินหลากหลายให้ได้ลิ้มลอง

ขอเชิญติดตาม ล่องเรือคลองหัวไทร สายน่ำแห่งชีวิต ตอน 2

โดย เล็กนาดอน

 

กลับไปที่ www.oknation.net