วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ดูอะไร?....ดูกาย-จิต


 

 

 

 

 
 


  

๐ ดูอะไร?ให้ได้ดีมีสามอย่าง   หนึ่ง-"ดูร่างกาย"นี้มีให้เห็น

สอง-"ดูจิต"ใจเราเช้าถึงเย็น-   จนค่ำ...เห็น"ความคิด-จิตอารมณ์"!!!

สาม-"ดูโลก-ความเป็นจริง"สิ่งทั้งหลาย    ที่"รอบกาย-รอบด้าน"ทั้งหวาน-ขม

ที่"พอใจ-ไม่พอใจ"ไฟอารมณ์    ใครโง่งม"ดูไม่เป็น-ไม่เห็น"เลย!!!

ดู"ร่างกาย-ขันธ์ห้า"กายาหยาบ    ให้ซึมทราบ"การกระทำ"นำเฉลย

จะ"ทำดี-ทำชั่ว"เพราะตัวเคย    "มือ-เท้า"เอ๋ยหากไม่ทำกรรมไม่มี!!!

อัน"ขันธ์ห้า"คือ"รูป-เวทนา"    อีก"สัญญา-สังขาร-วิญญาณ""ผี-

เดินได้คือกายฅน"ปนชั่ว-ดี    "คนทุกที่-ทุกเวลา"กว่าจะตาย!!!

"ดูกาย-ภายใน-นอก"บอกให้รู้    ที่เราดู-ดูให้ดี...มีความหมาย

"ในกายฅนล้วนเน่าเหม็น"ไม่เว้นวาย    แต่หญิง-ชายยัง"หลงรักหัวปักหัวปำ"!!!

เหมือน"นอนกอดกองขี้"ขยี้เล่น    ไม่รู้เหม็นเน่าในใจถลำ

"หลงเมารักกอดจูบ"ไล้ลูบคลำ    เป็น"เวรกรรมเหมือนฅนบ้า"แสนน่าชัง!!!

จง"เห็นกายในกาย"ผีพรายภูติ     ล้วนของบูดไม่มีดี"เว็จขี้"ถัง!!!

หากลอกหนังออกทิ้งน่าชิงชัง    "ดวงจิตฝังอยู่ในกาย"หญิง-ชายเรา

มอง"ดูจิต-ดูธรรม"นี้มีกุศล-    อกุศลซ่อนในตนเพราะล้นเขลา

"ดูความคิด-ดูอารมณ์"ตามชมเอา     "ดี-ชั่ว"เข้าครองใจแก้ไขทัน!!!

หาก"ดีอยู่แล้ว-อุตส่าห์รักษาไว้     ทำดีให้เพิ่มเติม"เฉลิมขวัญ

แม้ว่า"ชั่ว-ปรับปรุง"บำรุงกัน    "กลับใจ"ทันเป็น"ฅนดีมีปัญญา"!!!

"จิตฅนอื่นอย่าไปรู้-อย่าดูเขา    จิตของเราจงรัก"ให้หนักหนา

"พุทธจิต"จงมองเห็นให้เด่นตา   หยิบออกมาใช้งานเหมือน"บานบัว"!!!

ให้สวยสดงดงามอร่ามเนตร    หอมวิเศษเหมือนพุทธมนต์เป่าบนหัว

"ทุกข์โลกมีเราไม่เอา-ไม่เมามัว     สะอาดตัว-สะอาดใจไปนิพพาน"!!!

"ดูโลก-สิ่งแวดล้อม"แล้วน้อมนึก     ซึ้ง"รู้สึกถึงภายในจิต"ไขขาน

"จงยิ้มรับทุกข์-สุข"ทุกเหตุการณ์    มองทุกด้านให้กว้างขวางหนทางเดิน

"ช่วยตนเอง-ช่วยผู้อื่น"ชื่นใจสุด    ด้วย"จิตพุทธ"คงมั่นพระสรรเสริญ

"ธรรมทาน-อภัยทาน"งานธรรมเดิน    พร้อมดำเนินเดิน"กลับบ้าน-นิพพาน"เอยฯ....

     

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

chaisangthip@www.com 

www.buddha-dhamma.com 

 

  

โดย ชัยแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net