วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...เด็กๆ จะไม่เป็นเช่นผู้ใหญ่สอน...


เรื่องเล็กๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกในเด็กและเยาวชน

หลายครั้งที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยือนถึงเรือนชานแห่งการศึกษา ข้าพเจ้ามักได้พบว่าบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนที่ครูให้เด็กๆ ถอดรองเท้าเพื่อปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดนั้น ครูเองจะยังคงใส่รองเท้าทั้งบนอาคารเรียนและในห้องเรียน

วันหนึ่งขณะข้าพเจ้าถอดรองเท้าเพื่อปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวกับเด็กๆ ด้วยความเคารพในสำนึกแห่งเจตนาของการปลูกฝัง และด้วยความเชื่อที่ว่า การปลูกฝังจิตสำนึกและนิสัยผู้ใหญ่ควรจะเป็นต้นแบบที่ดีของเด็กๆ ด้วยนั้น คุณครูสาวเจ้าของบ้าน (ซึ่งใส่รองเท้า) ก็บอกว่า "ไม่ต้องถอดหรอกค่ะอาจารย์" ข้าพเจ้ารู้สึกตะขิดตะขวงเล็กๆ แต่ก็ค่อยๆ ถอด โดยมิได้พูดอะไร ทว่าลึกๆ แล้วข้าพเจ้ากำลังต้องการบอกกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดและเชื่อดังที่กล่าว ข้างต้นนั่นเอง

ข้าพเจ้าขอย้ำความเชื่ออย่างมั่นคงว่า "เด็กๆ จะไม่เป็นเช่นที่ผู้ใหญ่สอน แต่เด็กๆ จะเป็นเช่นที่ผู้ใหญ่ทำ"

หรือนี่คือกระจกสะท้อนสาเหตุแห่งความล้มเหลวในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่างๆ ที่เราต่างต้องการจากเด็กๆ และเยาวชน

๖.๒๘.๑๑.๒๕๕๗

รูปภาพของ Siwakarn Patoommasoot
รูปภาพของ Siwakarn Patoommasoot

ถูกใ

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net