วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

**.. วันดินโลก พระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัว.. **


วันดินโลก" พระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัว

 

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ชาวบล๊อกโอเคเนชั่นทุกท่าน

ช่วงเวลาปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา ประเทศไทยเรามีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะผลกระทบจากเรื่องการเมือง
นอกจากภาระการงานแล้วใจยังจดจ่อกับการกระทำของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา สถานการณ์ความรุนแรงรายวัน และการชุมนุมของประชาชนเข้าร่วมกับ กปปส. เป็นบางโอกาส ทำให้โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตกข่าวไปหลายเรื่อง

ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของปีกลาย ฝ่ายรัฐบาล และ กปปส. ต่างจัดเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระเจ้าอยู่หัว ข่าวคราวการเมืองทำให้เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่น่าภูมิใจถูกจัดขึ้นอย่างเงียบๆ อาจมีเพื่อน ๆ หลายท่านคงทราบข่าวกันอยู่แล้ว แต่ตัวเองเพิ่งทราบข่าว ในชั้นแรกที่ทราบยังคิดว่า ข่าวนี้เพิ่งเกิดขึ้นในปี 2557 จึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็ปไซด์หลายแหล่ง และนำมาเรียบเรียงใหม่ และบันทึกไว้ในบล็อกสักครั้ง แม้จะย้อนหลังไปนานก็ตาม

เนื่องในโอกาสอันใกล้วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ  วันดินโลก (World Soil Day)  

            สืบเนื่องจากการประชุมดินโลกครั้งที่ 17 เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรก โดยกรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ร่วมกันจัดนิทรรศการเรื่อง “His Majesty the King’s Vision ,Leadership and Commitment on Sustainable Land Development Activities in Thailand” ซึ่งเป็นที่ประทับใจนักปฐพีวิทยาจากทั่วโลกได้ประจักษ์ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม ในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานเพื่อประชาชนทั้งในด้านดิน และน้ำอย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่องที่ดินมีปัญหายากแก่การทำการเกษตร ไม่มีใครสนใจทำ ผ่านโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาตามภาคต่าง ๆ การฟื้นฟู และพัฒนาดินที่เสื่อม ทั้งดินเปรี้ยว  ดินลูกรัง  ดินดาน ดินเค็ม กันดารเพียงใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาดิน จนประชาชนสามารถเข้าทำการเกษตรได้อาศัยดินทำมาหากิน และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่เสื่อมคลาย เช่น ดินเปรี้ยวที่พรุบาเจาะ  ดินทรายและดินดานที่ห้วยทราย ดินเค็มเลี้ยงกุ้งที่บางแตน ดินลูกรังที่เขาชะงุ้ม ดินเสื่อมโทรมที่ห้วยฮ่องไคร้ หรือแม้แต่โครงการชั่งหัวมัน ฯลฯ

ดังที่ ดร.พิสุทธิ์ วิจารณ์สรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา เล่าว่า ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า  ’…ทำไมต้องทำงานกับดินที่มีปัญหาตลอด  ทำไมไม่ทำกับดินที่ไม่มีปัญหา…“  พระองค์ทรงตอบว่า ’…ที่ทำเพราะไม่มีใครเขาทำกัน มันยาก  เราจึงทำ…“

ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาในพระราชดำริเหล่านั้น กลายเป็นแม่แบบในการศึกษาเรียนรู้ปัญหาดิน วิธีแก้ปัญหาดิน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้พัฒนาในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนทั้งประเทศ

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่ได้หากเสื่อมสลายไป ปัจจุบันมีการทำลายทรัพยากรดิน การใช้พื้นที่ดินผิดประเภท มีการพังทลายและเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเป็นแหล่งสำคัญในการเพาะปลูกผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน ทั่วโลกเริ่มตระหนักและเห็นความสำคัญมากขึ้น พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่องและยาวนานผลสำเร็จจึงเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ จนได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติพระองค์แรกของโลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS: the International Union of Soil Science) และคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Science) และได้ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)

เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) และที่ประชุมองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations) ได้ประกาศสนับสนุนจัดตั้ง วันดินโลก (World Soil Day)” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี อันเป็นวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการเฉลิมฉลองที่สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยเชิญประเทศไทยร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านทรัพยากรดิน และเชิญผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากประเทศไทยเข้าร่วมบรรยายในงานนี้ด้วย และรัฐบาลไทยได้ดำเนินการจัดงานวันดินโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เช่นกัน ที่กรุงเทพฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีมติให้การรับรองวันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีโดยบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศต้องจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลก

นับแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (World Soil Day) และ

ปี 2558 เป็น ปีดินสากล (International Year of Soil in 2015)

 

 เมื่อปีที่แล้ว 3 ธ.ค.2556  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิด งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก 5 ธันวาคม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น

 

วันที่ 8-13 มิถุนายน 2557 กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ 

จัดนิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day) ในการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ 20 หรือการประชุมดินโลกจัดขึ้นที่สาธารณรัฐเกาหลี 

 ในปีนี้ 2557 กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล 2558  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานพัฒนาและแก้ปัญหาทรัพยากรดิน รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน อันเป็นพื้นฐานหลักของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความสำคัญของดิน และวิทยาศาสตร์ทางดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน

ขอบคุณข้อมูลจากเว็ป ประชาสัมพันธ์ และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้ง 

http://www.natsima.com/agriculture-environment/world-soil-day/#prettyPhoto

http://measwatch.org/news/5026

ขออภัยที่นำลิงค์ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน .. เนื่องเพราะอ่านแล้วนำมาเรียบเรียงเขียนใหม่

เพลง https://www.youtube.com/watch?v=udzcc2VfjiQ ของขวัญจากก้อนดิน **เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557

ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย ช่วยปกปักษ์รักษา

อำนวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บล๊อกเกอร์โอเคเนชั่น นาม ภาษาไทย

ขอเชิญเพื่อนๆ  ทุกท่าน เข้าไปที่เวปไซด์นี้ เพื่อจุดเทียนถวายพระพรชัย

http://culture.kapook.com/king/

โดย ภาษาไทย

 

กลับไปที่ www.oknation.net