วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศไทยรอดพ้นจาการสิ้นชาติด้วยพระบารมีฯและการทรงงานอย่างหนักของในหลวง


ทีฆายุ โกโหตุ มหาราช

ประเทศไทยรอดพ้นจาการสิ้นชาติด้วยพระบารมีฯและการทรงงานอย่างหนักของในหลวง

 

ผมรู้ความพร้อมกับการได้เห็นข่าวในหลวงทรงเครื่องแบบทหารเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน ตลอดจนอาสามัคร ตลอดเวลาที่ประเทศไทยประสบกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสม์ทั้งเกิดขึ้นภายในและจากประเทศรอบข้าง จะมีคนไทยสักกี่คนในปัจจุบันที่รู้และระลึกได้ว่า บ้านเมืองของเราประสบพบเจอกับภัยคุกคามดังกล่าวร้ายแรงขนาดไหน แผนการของพรรคคอมมิวนิสม์แห่งประเทศไทยและพรรคคอมมิวนิสม์เพื่อนบ้านมุ่งหวังถึงการยึดครองประเทศไทยทั้งหมดหรือตั้งแบ่งภาคเหนือบางส่วนและภาคอีสานส่วนใหญ่เพื่อสถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยม ครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสม์เวียดนามถึงกับเสนอการสนับสนุนกำลังรบให้กับพรรคคอมมิวนิสม์แห่งประเทศไทย (พคท.) เพื่อเปิดยุทธการรุกคืบยึดครองให้เบ็ดเสร็จ ดังปรากฏในบทความ http://goo.gl/P5CVsu ถือเป็นเคราะห์ดีของบ้านเมืองที่แกนนำพคท.ในขณะนั้นไตร่ตรองดูแล้วว่าจะเป็นผลเสียแก่ชาติบ้านเมือง แม้ พคท.จะได้ประโยชน์ก็ตาม ผลเสียจะตกแก่คนไทยมากกว่า

มูลเหตุของคนไทยที่เข้าร่วมกับ พคท. ส่วนใหญ่เป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ความอดอยาก ยากจนข้นแค้น การถูกรังแกจากผู้มีอำนาจและอิทธิพล ในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์จึงเสด็จเยี่ยมอาณาประชาราษฏร์ทั่วทุกภูมิภาคอย่าเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดมา ทั้งทรงเห็นปัญหาของบ้านเมืองที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วน อันเป็นที่มาของโครงการตามพระราชดำริต่างๆ กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ

และนอกจากนั้นแล้วในหลวงเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่การรบ และโรงพยาบาลต่างๆ ที่ผู้บาดเจ็บจากการสู้รบเข้ารับการรักษา หลังความพ่ายแพ้ของรัฐบาลประเทศรอบข้างที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ความสนใจของชาวโลกมุ่งมาที่ประเทศไทย ด้วยเชื่อว่า คงไม่รอดพ้นภัยจากลัทธิคอมมิวนิสม์ และเป็นไปตามทฤษฏี Domino อย่างแน่นอน http://goo.gl/aHLNK3

 

ซึ่งในห้วงเวลานั้นมีผู้อพยพหนีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากมาย เหล่าผู้มีฐานะชาวไทยต่างก็อพยพหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากเสด็จเยือนประเทศแคนาดา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ในหลวงไม่เคยเสด็จออกจากประเทศไทยเลย แต่ท่านเลือกที่จะอยู่ เลือกที่จะเสด็จเยี่ยมเยียน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ตามพื้นที่ทุรกันดาร ฐานทหาร หรือ ค่ายทหารตามพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนมากมาย เมื่อในหลวงเสด็จเยี่ยมทำให้ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครเหล่านั้นมีขวัญมีกำลังใจสามารถยอมตายถวายชีวิต เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้น มีการกวาดต้อนคนเมืองไปเทียมแอกเทียมคันไถแทนวัวแทนควายทำนาในชนบท ทั้งถูกฆ่า ทั้งอดอยาก เจ็บป่วยล้มตายไปตั้งมากมาย


 

มีข้าราชบริพารใกล้ชิดกราบบังทูลฯถามในหลวงว่า ‘จะเป็นอย่างไรถ้าประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์’ พระองค์ตรัสว่า ‘ก็จะมีประชาชนเพิ่มมาหนึ่งคน ชื่อ ภูมิพล’ และสิ่งที่ปรากฎแก่ชาวโลกคือ การยืนหยัดของประเทศไทยภายใต้ร่มพระบารมีของในหลวง ทำให้ทฤษฏี Domino ล้มสลายไป และบ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวหน้าต่อมาจนทุกวันนี้

เกือบ ๗๐ ปีที่ในหลวงทรงงานอย่างหนักเพื่อคนไทยทั้งหมดทั้งมวล ทำให้คนไทยมีความสุขสบายตามอัตภาพ หากทุกรู้จักที่จะชีวิตพอเพียงอย่างพอเพียงแล้วก็จะมีความสุขเหลือล้นด้วยซ้ำไป พระมหากรุณาธิคุณมากล้นเกินกว่าที่บอกเล่าได้หมด


คนไทยรุ่นใหม่ละเลยที่จะเรียนรู้รากเหง้าของชาติบ้านเมือง อันหมายถึงรากเหง้าของตัวเองด้วย การใช้ชีวิตไปข้างหน้าโดยไม่สนใจรากเหง้าที่สุดชีวิตย่อมมืดมน


ผมเติบโตขึ้นมาด้วยความจงรักภักดี และพบว่า ความจงรักภักดีนั้นเกิดจากเหตุที่เล่ามา สำหรับผลคือ ชีวิตของผมและครอบครัวมีความสุขสบายตามอัตภาพ มีความสำเร็จในชีวิตที่น่าพอใจ สามารถผ่านพ้นช่วงชีวิตที่ยากลำบาก มีอุปสรรคมากมายจนแทบมองไม่เห็นทางรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ทั้งนี้มั่นใจว่า ด้วยเพราะพระบารมีของในหลวงที่ผมและครอบครัวเคารพรักอย่างสุดใจ

  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

โดย สิงห์นอกระบบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net