วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สื่อ s II ประกอบด้วย


 

 

 

สื่อ s2 ประกอบด้วย

 

หนังสือ S2 /

 หนังสือ Speed M- /

 ซีดี S2 /

 ซีดี Junior English – B

 

Photo Chart - S2 จำนวน 6 แผ่น

 

การ์ดเล็ก S2..จำนวน20ชุด

(ใส่ในตะกร้าสีฟ้า...บางโรงเรียนอาจเป็นสีอื่น) จำนวน 9 ตะกร้า + การ์ดใหญ่ B2 ของคุณครูSetละชุด

 

 

 

 

เริ่มเรียนตามลำดับดังนี้

ตะกร้าที่1 Adj1… เป็นภาพ  Adj 1-50

ตะกร้าที่2 Adj2… เป็นภาพ  Adj 51-100

ตะกร้าที่3 Adj3… เป็นภาพ  Adj 101-150

 

ตะกร้าที่4 Verb1… เป็นภาพ  Verb 1-50

ตะกร้าที่5 Verb2… เป็นภาพ  Verb 51-100

ตะกร้าที่6 Verb3… เป็นภาพ  Verb 101-150

 

ตะกร้าที่7 Set1… เป็นภาพ  Nouns 1-50

ตะกร้าที่8 Set2… เป็นภาพ  Nouns 51-100

ตะกร้าที่9 Set3… เป็นภาพ  Nouns 101-150

 

หมายเหตุ

 

ปีที่1 เรียน S1 S2

ปีที่2 เรียน S3 I1

ปีที่3 เรียน I2 I3

โดย ความทรงจำเก่าๆ

 

กลับไปที่ www.oknation.net