วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ต้องอ่านหนังสือให้เกิน 8 บรรทัดถึงจะรู้ว่าใครไม่ได้เรื่อง(ห่วยแตก)


 

 

ป.ป.ช.แจง ความคืบหน้าทุจริตระบายข้าวรัฐบาล “อภิสิทธิ์” เผย “มาร์ค” ส่อรอดระบายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด

ยกมีเหตุจำเป็นต้องหักค่าขนส่ง-ค่าเสื่อมคุณภาพ ทำให้ขายข้าวได้ราคาต่ำ ยืนยัน ไม่มีดองคดีให้ล่าช้า

http://www.thairath.co.th/content/470090

 

คดีนี้นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ อดีตสส.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อปปช.

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ในฐานะโฆษกกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า

กรณีกล่าวหานายอภิสิทธิ์ฯ ว่าทุจริตโครงการระบายข้าว เมื่อปี 2552 นั้น

เป็นกรณีกล่าวหาว่าทุจริตในการระบายข้าวและมีกรณีร้องขอ

ให้ถอดถอนนางพรทิวา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กรณีเดียวกัน

โดยมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดการไต่สวนจึงล่าช้ากว่าปกติ ขอเรียนชี้แจงว่า

ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์คณะไต่สวนคดีดังกล่าวนั้น ได้มีการดำเนินการไต่สวนต่อเนื่องตลอดมา

เป็นกรณีฮั้วประมูลมีเอกสารประกอบเป็นจำนวนมาก

และมีอุปสรรคในการดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถนำเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้

เพราะบุคคลที่ครอบครองเอกสารปฏิเสธอ้างว่าไม่มีเอกสารเนื่องจากถูกน้ำท่วม

แม้แต่ส่วนราชการก็ไม่ยอมมอบเอกสารอ้างว่ามีการขนย้ายตอนน้ำท่วมไม่สามรถหาเอกสารได้

จนครั้งหลังสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ได้เตือนไปอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าต่างประเทศ อคส. และ อตก.

แต่ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวจนกระทั่งบัดนี้ อันได้แก่เอกสารดังต่อไปนี้

1. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี 2552

1.1 สำเนาบันทึกกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2552

1.2 สำเนาบันทึกกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การคลังสินค้า เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2552

1.3 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 15 สัญญา (สัญญาซื้อขายข้าวสาร เลขที่ คชก. ซข. 24-38)

1.4 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2552 ทุกฉบับ

1.5 สำเนาบันทึก ด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ยกเลิกสัญญาซื้อขายข้าวสารเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด และระงับการอนุญาตให้ภาคเอกชนที่ชำระเงินค่าข้าวสารบางส่วนตามสัญญาซื้อขายข้าวสาร ทำการขนย้ายข้าวสารออกจากคลังกลาง

1.6 รายละเอียดผลการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศหรืออัยการสูงสุดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด และระงับการอนุญาตให้ภาคเอกชน ที่ชำระเงินค่าข้าวสารบางส่วนตามสัญญาซื้อขายข้าวสาร ทำการขนย้ายข้าวสารออกจากคลังกลาง

1.7 รายละเอียดการระบายข้าวสารที่ซื้อขายตามสัญญาออกจากคลังสินค้าทุกแห่ง

1.8 สำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสารและการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย

1.9 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสารออกนอกราชอาณาจักร

1.10 สำเนาบันทึก ที่ อคส. 9000/98 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การประชุมผู้ซื้อข้าวสารตามสัญญาซื้อขายเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 14 ราย และสำเนาบันทึก ที่ อคส. 1091/419 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

1.11 รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขาย และสำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อ ที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสาร และการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย

1.12 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสารนอกราชอาณาจักร จำนวน 6 สัญญา

2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2553

2.1 สำเนาบันทึกกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ปี 2553

2.2 รายละเอียดการระบายข้าวสารที่ซื้อขายตามสัญญาออกจากคลังสินค้าทุกแห่ง

2.3 สำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อที่ได้ชำระเงินค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสารและการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย

2.4 สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งออกข้าวสารออกนอกราชอาณาจักร

2.5 สำเนาบันทึกกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งองค์การคลังสินค้า เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2553

2.6 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2553 (เฉพาะสัญญาซื้อขายข้าวสาร เลขที่ คชก. ซข. 62-63)

2.7 สำเนาสัญญาซื้อขายข้าวสาร เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2553 (สัญญาซื้อขายข้าวสาร เลขที่ คชก. ซข. 43)

2.8 รายละเอียดการจำหน่ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขาย และสำเนาบันทึกการคืนเงินผู้ซื้อที่ได้ชำระค่าข้าวสาร แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าวสาร และการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขาย จำนวน 23 สัญญา

ระหว่างการสอบสวนคดีนี้ คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาล

พรรคเพื่อไทยคุมกระทรวงพาณิชย์

เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกรมการค้าต่างประเทศ อคส. และ อตก. ที่ปปช.ขอให้ส่งหลักฐาน

คนที่อ้างว่าเอกสารโดนน้ำท่วมก็ล้วนแต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้งนั้น

ไม่ให้เรียกห่วยแตกแล้วจะให้เรียกอะไรดี หึหึหึ

http://www.nacc.go.th/more_news.php?offset=220&cid=3&filename=info

โดย หมูสนาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net