วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำรวจ กับค่าตรวจป้องกันอาชญากรรม
นับเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนปัจจุบันสั่งให้ดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหัวหน้าสถานีตำรวจกว่าห้าสิบแห่งที่ทำสัญญารับค่าตอบแทนผิดกฏหมายให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาแอลซีดีบนป้อมตำรวจทั่วกรุงเทพ   ซึ่งป้ายไฟดังกล่าวบางจุดล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากส่งผลต่อทัศนวิสัยของผู้ขับรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์    แต่ที่สำคัญคือเป็นการทำสัญญาโดยมิชอบด้วยกฏหมาย  เนื่องจากตัวเองไม่มีอำนาจเพราะไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิที่ดินก่อสร้างป้อมตำรวจดังกล่าว   หากแต่เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานคร

เป็นตำรวจแต่ไม่เคารพกฏหมายกติกาของสังคมเสียเองแล้ว  จะไปไล่จับประชาชนผู้กระทำผิดกฏหมายได้อย่างไร ?    

ที่ผ่านมาผู้คนก็สงสัยกันอยู่แล้วว่าการก่อสร้างป้อมตำรวจควบคุมไฟจราจรตามแยกต่างๆ จำนวนมากและหลายแห่งก็เต็มไปด้วยป้ายโฆษณาของบริษัทห้างร้านผู้ออกเงินค่าก่อสร้างนั้น  กรุงเทพมหานครได้อนุญาตหรือเห็นชอบหรือไม่  เนื่องจากหลายแห่งกีดขวางทางเดินเท้าของประชาชนอย่างน่าเกลียด หรือไม่ก็มีรูปทรงประหลาดเช่นออกแบบเป็นหมวกตำรวจขนาดใหญ่ตั้งวางอยู่บนทางเท้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่อุจาดไม่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองหลวง

ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่กรุงเทพมหานครต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เข้มแข็งขึ้น  ในการควบคุมการก่อสร้างป้อมยามของตำรวจไม่ว่าสถานีใดมิให้กระทำกันตามอำเภอใจไม่ผ่านความเห็นชอบของตนเองในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฏหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งเพื่อมิให้เป็นการกีดขวางทางเดินเท้าของประชาชนรวมทั้งรักษาความเป็นระเบียบร้อยร้อยของบ้านเมืองด้วย   ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกเขาก็ไม่มีการก่อสร้างป้อมตำรวจบนทางเท้าให้ตำรวจนั่งกดสัญญาณไฟเขียวไฟแดงกันตามใจแบบประเทศไทย   หากแต่เป็นระบบไฟอัตโนมัติที่ออกแบบให้มีจังหวะเขียวแดงสอดคล้องกันทั้งระบบ  ซึ่งถ้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว  ปัญหานี้ก็คงไม่เกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาอื่นๆ อีกมาก     

ส่วนเรื่องที่ตั้งใจจะคุยกันวันนี้คือ  ปัญหาการเก็บเงินค่าตรวจตู้แดงของตำรวจ ! 

ในการป้องกันอาชญากรรมนั้น  วิธีหนึ่งนอกจากการจัดตำรวจสายตรวจทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตระเวณตรวจตราตามทางสาธารณะต่างๆ  แล้ว    ก็คือการติดตั้งตู้แดงให้ตำรวจที่เข้าเวรแต่ละผลัดหมุนเวียนกันไปเซ็นชื่อเป็นหลักฐานว่าได้มาถึงจุดนี้แล้วและปัจจุบันก็ได้ทราบว่าบางสถานีถึงขั้นทำบัตรอิเล็คโทรนิคให้รูดแทน   ซึ่งโดยหลักการนับเป็นเรื่องดีที่จะควบคุมการทำงานของตำรวจสายตรวจให้ตระเวณไปตามพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นการปิดช่องโอกาสของคนร้าย

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ  การติดตั้งตู้แดงดังกล่าวจำนวนมากมิได้กระทำอย่างสุจริตเพื่อป้องกันอาชญากรรมให้ประชาชนโดยทั่วไปอย่างแท้จริง   กลายเป็นว่าได้สร้างขึ้นเพื่อนำไปติดตามบ้านพักคนมีอำนาจ  หรือมีเงิน  หรือตามคอนโด  อพาต์ทเม้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการจ่ายเงินตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท เป็นอย่างน้อยมีรายได้รวมเดือนละนับแสนหรือหลายแสนบาท  ถือเป็นรายได้ที่มิชอบด้วยกฏหมายของหัวหน้าสถานีตำรวจเรื่องหนึ่ง  และมีการติดตั้งมากขึ้นเรื่อยไปตามความต้องการความปลอดภัยของประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  จนสถานีตำรวจบางแห่งมีตู้แดงติดตั้งอยู่มากมายเกือบร้อยจุดก็มี    เป็นภาระให้ตำรวจสายตรวจที่เข้าเวรแต่ละผลัดต้องตระเวณเซ็นตู้แดงเหล่านี้เป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคนมีเงิน   ในขณะที่ตรอกซอกซอยในชุมชนคนยากจนขาดการดูแล  เพราะสายตรวจต้องใช้กำลังและเวลาไปตระเวณเซ็นตู้แดงเหล่านี้จนหมดเวลา  ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างยิ่ง

การเก็บเงินค่าตรวจตู้แดงดังกล่าว  เคยมีปัญหาให้คณะกรรมการ ปปช.ก็เคยวินิจฉัยไว้แต่ปี  ๒๕๔๘  ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฏหมายโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเองอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดทั้งทางอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง  ซึ่งได้มีการออกหนังสือแจ้งเวียนไปทั่วประเทศ   แต่จนกระทั่งบัดนี้   ตำรวจไทยก็ยังคงเก็บเงินค่าตรวจตู้แดงจากประชาชนผู้มีฐานะ  และละเลยการตรวจป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชนคนยากจนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงว่าการสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทบไม่มีความหมายอะไรเลย  สั่งแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบควบคุมติดตามผลเช่นเดียวกับปัญหาหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้นซำแล้วซ้ำอีก

ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการเก็บเงินค่าป้องกันอาชญากรรมจากประชาชนคนมีเงิน   ส่วนคนยากจนไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ได้รับการดูแล  ปล่อยให้เผชิญภัยจากอาชญากรรมกันตามบุญตามกรรม 

ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกพลตำรวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสอบถามหน่อยครับว่า  ปัญหาตำรวจเก็บเงินค่าป้องกันอาชญากรรมจากประชาชนคนมีเงินแต่ละเลยคนยากจนนั้น  จะแก้ไขจัดการอย่างไร?

 


(คอลัมน์โลกและเรา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557)

 

 

โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net