วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2557

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เยาวชนพิการไทย สุดเจ๋ง คว้ารางวัลระดับสากล 2014 Global IT Challenge จากเกาหลีใต้


เ มื่ อ ล ม ห น า ว พั ด ม า เ ยื อ น . . . ส่ ง ท้ า ย ปี . . .

มีข่าวเล็กๆ ที่น่าชื่นชมยินดี ต่อจากการฉลองแชมป์ ของนักฟุตบอลทีมชาติไทย...

นักข่าวอาสา หาเรื่องมารายงานว่า มีอีกหนึ่งความสำเร็จ ของเยาวชนตัวแทนประเทศไทย
ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันความสามารถทางด้าน IT ในระดับนานาชาติ...


...คุณอ๋อย กฤษณะ ผ่านมาพอดี ร่วมแสดงความยินดี กับน้องๆทีมเยาวชนพิการไทย...

ซึ่งในวันนี้...มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณ เยาวชนพิการไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
2014 Global IT Challenge for Youth with Disabilities in Asia and Pacific
ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

โดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม-
และความมั่นคงของมนุษย์ 
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ


พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ พร้อมผู้บริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมาชิกจากวง I-ONION อัย ออน เนี่ยน (นักดนตรีผู้พิการทางสายตา)
มาร่วมบรรเลงบทเพลงต้อนรับ และแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนพิการ

การแข่งขันความสามารถทางด้าน IT สำหรับเยาวชนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดขึ้น
เป็นประจำทุกปี 
(เมื่อปี 2013 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ) โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้
ในชื่อว่า...
2014 Global IT Challenge for Youth with Disabilities in Asia and Pacific หรือ
"การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล เพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนพิการ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่เยาวชนพิการในระดับสากล...

และเป็นข่าวเล็กๆที่น่าร่วมยินดี เมื่อเยาวชนพิการไทย สามารถคว้ารางวัล ทั้งประเภททีม
และประเภทบุคคล 
มาได้สำเร็จอีกครั้ง ประกาศความสามารถของเยาวชนพิการไทย ๖ คน
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
ท่ามกลางเยาวชนพิการจากนานาชาติ กว่า ๑๐๐ ชีวิต...


...ขอบคุณภาพจาก PR สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต-
คนพิการแห่งชาติ ได้ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนพิการไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 2014 Global IT
Challenge 
for Youth with Disabilities in Asia and Pacific โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนพิการ
อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๒ ปี 
จำนวน ๖ คน และผู้แทนสำรอง จำนวน ๒ คน พร้อมทีมโค้ทผู้ฝึกสอน...

ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันนั้น ได้จัดค่ายฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม ทักษะ และความสามารถ
ให้แก่เยาวชนพิการไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

โดย นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ได้นำคณะเยาวชนพิการไทย เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการเดินทาง
ไปแข่งขัน...

“ความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล เพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗”
2014 Global IT Challenge for Youth with Disabilities in Asia and Pacific
ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

และในระหว่างการแข่งขัน รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ และมอบเงินขวัญถุง ให้กับทีมเยาวชนพิการไทยทั้ง ๖ คน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย...


ภาพบรรยากาศการแข่งขัน 2014 Global IT Challenge for Youth with Disabilities
in Asia and Pacific ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี (๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)
(ขอบคุณภาพจาก PR สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)

ทั้งนี้...การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
ภายใต้กรอบทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕)
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
และการสร้างสรรค์งานสำหรับเยาวชนพิการ ผ่านการปรับปรุงการเข้าถึง
เทคโนโลยีในประเทศกำลังพัฒนา...


ประกอบด้วย ๔ ประเภทการแข่งขัน ได้แก่... eTool Challenge, eLifemap Challenge,
eDesign Challenge 
และ eCreative Challenge

  โดยในปีนี้ เยาวชนพิการไทย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคือ...  

รางวัลเหรียญทอง Best Challenger การแข่งขัน eDesign ประเภททีมเยาวชนพิการ (จำนวน 6 คน)

๑. นายปวินท์ เปี่ยมไทย (มีความพิการทางการเห็น) สังกัดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
๒. นายฉัตรชัย ทองประศรี (มีความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว-Cerebral Palsy)
    สังกัดโรงเรียนศรีสังวาลย์
๓. นายชายชาญ เทพศรีหา (มีความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
    สังกัดสถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
๔. นายวีระชาติ นิธิเกษมสมบัติ (มีความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
    สังกัดโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา
๕. นางสาวเพชรจินันท์ สำเนียงเสนาะ (มีความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
    สังกัดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
๖. นางสาวอารยา ขวดพุดซา (มีความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว)
    สังกัดโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา


...

รางวัลเหรียญทอง Best Challenger การแข่งขัน eTool ประเภทบุคคลพิการทางการเห็น
ได้แก่...นายปวินท์ เปี่ยมไทย นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รางวัลเหรียญเงิน Excellent Challenger การแข่งขัน eLifemap
ประเภทบุคคลพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ได้แก่...นางสาวอารยา ขวดพุดซา ตัวแทนจากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา

รางวัลเหรียญทองแดง Good Challenger การแข่งขัน eTool
ประเภทบุคคลพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ได้แก่...นางสาวอารยา ขวดพุดซา ตัวแทนจากโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา

นอกจากนี้ ทีมเยาวชนพิการไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ “ภาพถ่ายทีมที่ได้รับการโหวตสูงสุด” อีกด้วย


นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

จ่าสิบตำรวจกมล นราภักดิ์ อุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ร่วมมอบเงินรางวัลแสดงความยินดี ให้กับทีมเยาวชนพิการไทย

...

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับเยาวชนพิการไทย สำนักงานส่งเสริม-
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จึงได้จัดงาน ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนพิการไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
2014 Global IT Challenge for Youth with Disabilities in Asia and Pacific

โดยมอบรางวัลเงินสด เพื่อเป็นทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ และเสื้อสามารถ 
โดย...
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล โดยมีผู้ร่วมงานจากสมาคมเพื่อคนพิการต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดี

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพัชราวดี ๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ


. . . " ข อ บ คุ ณ ที่ ส นั บ ส นุ น พ ว ก เ ร า ค รั บ / ค่ ะ " . . .


I-ONION ฝากบทเพลงเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทุกๆท่านด้วยครับ^^


MV "ด้านที่เก้า" Ionion วง อัย ออน เนี่ยน (ขอบคุณคลิป : Keng Bassist)
ยิ้มสู้ - Ionion in Concert H.M.Blues (ขอบคุณคลิป : Wisintorn)

...

ผมได้พูดคุย กับน้องๆเยาวชนพิการ รู้สึกชื่นชมกับความสามารถพิเศษ! ที่พระเจ้าไม่ได้ประธานให้
แต่เกิดจากการฝึกฝน ไม่ยอมแพ้ และได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ ครูผู้ดูแล และโดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐฯ 
ที่หันมาสนับสนุน การแข่งขันรายการในระดับนานาชาตินี้ มีการคัดเลือก
เก็บตัว เข้าค่ายฝึกฝน เตรียมพร้อม ก่อนไปแข่งขัน 
ไม่แพ้ตัวแทนทีมประเทศไทย ในรายการอื่นๆ

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แม้จะเป็นรายการเล็กๆ ในมุมลึกๆของสังคมไทย ก็แสดงให้เห็นว่า
เยาวชนพิการไทย 
มีความสามารถและศักยภาพทางด้าน IT ซึ่งจะเป็นอาชีพในอนาคต
ที่ทำได้ดีกว่าเพียง...ขายลอตเตอรี่!?


ผมยังสัมผัสได้ถึงความน่ารัก สดใส ที่น้องๆได้มีโอกาสแสดงออกในความสามารถ
และมีผู้มาร่วมเป็นกำลังใจ 
ชื่นชมยินดี ในความสำเร็จ...ฯ

ข่าวน่ายินดีเล็กๆ ที่ไม่ค่อยเป็นข่าว นักข่าวอาสา ขอเก็บภาพมาฝากชื่นชมกันครับ...
จะฝากคอมเม้นท์แสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนพิการไทย ก็โอเค! :-)


ขอกระทบไหล่เยาวชนคนเก่ง น้องปวินท์ เปี่ยมไทย สายตามองไม่เห็น แต่มีความสามารถพิเศษ
รับรางวัลมาแล้วมากมาย ด้วยการเอาใจใส่ดูแลสนับสนุนจากพ่อแม่ เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆครับ


อะหนึ่ง นักข่าวอาสา OKnation.net รายงาน


โดย อะหนึ่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net