วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กสม.ตรวจสอบการถูกรอนสิทธิ์ของชาวบ้านแลง


กสม.ตรวจสอบการถูกรอนสิทธิ์ของชาวบ้านแลง

 

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตั้งเสาไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. พาดผ่าน ระยะทาง 13.23 กม.เพื่อซื้อไฟฟ้าจากไออาร์พีซี ด้านกลุ่มเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านแลง ยื่นหนังสือตรวจสอบกรณีเขตประกอบการไออาร์พีซี สร้างโรงงานทับที่สาธารณประโยชน์
       
       วันนี้ (13 ม.ค.) ที่วัดบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมการมารับฟังปัญหาโครงข่ายพลังงานการตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่ง ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะทาง 13.23 กม. ผาดผ่านพื้นที่ 4 ตำบล เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) มีชาวบ้าน ต.บ้านแลง ต.ตะพง ต.นาตาขวัญ อ.เมือง และ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย รวม 272 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ จึงยื่นหนังสือคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน

 

นายแพทย์นิรันดร์ท่านยังชมว่าคนระยองนั้น ตื่นตัวและมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมดีมาก มีข้อมูล มีหนังสือที่จะยื่นสมทบกรณีที่โรงงาน IRPC จะขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในตำบลบ้านแลงอีก 1,300 ไร่ โดยถมที่ลำรางสาธารณะของชาวบ้าน พื้นที่เกษตรเดือดร้อน ทำเสาไฟแรงสูงผาดผ่าน สวนทุเรียน มังคุด มะยงชิด ยางพารา ปลูกไม่ได้ ถูกตัดทิ้งหมด ก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้ว

หลังจากที่ชาวบ้านแลงตอบโจทย์ที่คุณหมอนิรันดร์ถาม คุณหมอก็ถามว่าใครมีข้อสงสัยก็บอกได้อีก มีป้าชาวบ้านแลงอยู่คนหนึ่งอายุ 72 ปี พูดด้วยน้ำตาว่า "ฉันมีที่ดินอยู่แค่ 1 ไร่ สายเสาไฟผาดมาบนหลังคาบ้านฉันเลย แล้วฉันจะได้ค่าที่ดินพอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ไหม เห็นใจฉันบ้าง"

หลังจากรับฟังความเดือดร้อนประชาชนที่ทำการบ้านเตรียมข้อมูลกันมาอย่างดีแล้ว นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ได้เชิญมาร่วมพูดคุยกันต่อที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง มีกฟผ. หน่วยงานรัฐ ประชาชน คณะกรรมการสิทธิ  เป็นการพูดกันตรงไปตรงมาจน กฟผ.ดูจะหน้าหงายไปทีเดียว

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานประชุมเปิดใจกันในครั้งนี้ กล่าวว่า มาทำหน้าที่ราชการ หน้าที่ตรวจสอบตามคำร้องของประชาชน ที่ขอความเป็นธรรมระบบเชื่อมโยงสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง  มีอนุกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนมาร่วมประชุม พร้อมแนะนำคณะอนุกรรมการ ขอเรียนก่อนว่าการประชุมครั้งนี้ มีบันทึกการประชุมรับฟังทุกฝ่าย

ตัวแทนชาวบ้านแลงและตำบลที่เสาไฟฟ้าแรงสูงผาดผ่าน ได้พูดถึงการกำหนเขตแนวถือว่าไม่เหมาะสม จะอ่านตามบันทึกที่ขอมาอาจจะยาว ขอนำท้ายบันทึกมาที่ลงไว้ว่า “เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบเลย เป็นรายชื่อคนสนับสนุนโครงการกฟผ. 97 ราย ไม่สนับสนุน 3 ราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 “  ทั้งที่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 กฟผ.ยังไม่ได้เลือกเส้นทางวางเสาไฟฟ้าที่ชัดเจนออกมาว่ามีผลกระทบอะไร บันทึก วันที่ 20 ตุลาคม 2556 กฟผ.ประกาศเขตโครงข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง แต่ล่ะครั้งที่อ้างว่ามีการประชุมรับฟังประชาชน แต่ชาวบ้านตัวจริงที่ได้รับผลกระทบไม่เคยได้เข้าร่วมประชุมเลย

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เชิญทางกฟผ.หน่วยงานรัฐฯ กกพ. อบต. ชี้แจงข้อเท็จจริง

ตัวแทน กกพ. “กฟผ.ไม่มีอำนาจที่จะวางเสาไฟฟ้าแรงสูง ต้องได้รับอนุญาตให้วางจึงจะวางได้ ได้รับการอนุมัติให้วางแล้วจาก ครม.2555 และได้รับอนุมัติมาแล้วสำหรับโครงข่ายนี้ จะวางต้องเลือกแนวมาก่อน โดยมีคณะอนุกรรมการ มีการสำรวจ โดยดูว่า 1. ต้องมีผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุด 2.ด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนต้องน้อยที่สุด 3.หาแนวที่เหมาะสม ได้แล้วแจ้งประกาศระบบโครงข่าย หากประชาชนไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์ได้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแนวระบบสายส่งไฟฟ้าจะคำนึงถึงผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด ก่อนกำหนดแนว ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อน ได้ดำเนินการมาทุกขั้นตอนแล้ว โดยประชุมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. มาเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 “

นายแพทย์นิรันดร์ซักถาม ขอเอกสาร กฟผ.เรื่องการกำหนดเขตเสาไฟฟ้า รับฟังความคิดเห็น และให้ตัวแทนชาวบ้านแลงซักถามกฟผ.ที่กฟผ.หน้าหงายด้วยไม่ตรงความจริง ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยประชุมให้ชาวบ้านรู้จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่าน รายชื่อในเอกสารเข้าประชุมมีแต่ อบต.บ้านแลง อบต.ตะพง มาสำรวจเส้นทางก็ไปตัดต้นมะยงชิด ต้นมังคุด ต้นกล้วยที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ เป็นทางเพื่อส่องกล้องสำรวจ คุณหมอนิรันดร์บอกว่าทำโดยที่ชาวบ้านเจ้าของที่ดินไม่รู้มาก่อน ต้องชดเชยที่ไปตัดต้นไม้

ชาวบ้านบอก ชาวบ้านไม่ได้โง่ เสาไฟแรงสูงมากระทบมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าชีวิตคนบ้านแลงเกือบทั้งตำบล คนที่ได้ประโยชน์มากสุดคือโรงไฟฟ้าถ่านหิน IRPC คนเสียประโยชน์มากสุดคือชาวบ้านแลงนั่นแหละ กฟผ.พูดแต่เป็นนโยบายของกฟผ. ตามมติ ครม.ที่อนุมัติโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2555 แล้ว ใช้ไม่ได้

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ได้กล่าวสรุปการประชุมชี้แจงว่า “ขอให้กฟผ.ส่งเอกสารสรุปการประชุมฟังความคิดเห็นประชาชนส่งมาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วย ขอให้พลังงานจังหวัดรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดระยองติดตามเรื่องระบบสายส่งไฟฟ้าบ้านแลงระยองด้วย

ประเทศชาติต้องการปฏิรูป สายส่งไฟฟ้าจากโรงงาน IRPC รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ยังไม่ยุบ สิทธิมนุษยชนยังคงอยู่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีสิทธิร่วมตัดสินใจ คนรวยน้อย คนจนเยอะ ปัญหาการพัฒนา พื้นฐานของประชาชนคือพื้นฐานการพัฒนา

นโยบายการลงทุนภาคเอกชน ต้องดูที่ความเป็นธรรมก่อน การรับฟังความคิดเห็นต้องแจ้งชาวบ้านก่อนเพื่อความเป็นธรรม อยากฝากจังหวัดให้ทำงานไปด้วยกันทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการยอมรับกันทุกฝ่าย ชาวบ้านตื่นตัวแล้วไม่ยาก ประชาชนไม่โง่ ตื่นตัวในการเรียกร้องความเป็นธรรม

การกำหนดสายส่ง อบต.ต้องจัดพูดคุยกันให้ลงตัวจึงจะจบ พรบ.สุขภาพก็มีส่วนในการมีส่วนร่วม ต้องยอมรับว่า การไปตัดต้นไม้ของชาวบ้านในการสำรวจโดยไม่ได้บอกกล่าว ถือว่าใช้อำนาจเกินขอบเขต เกินเลย ต้องชดเชยให้เขาเสีย

คนระยองมีพื้นฐานการมีส่วนร่วมดีมาก ต้องขอชมเชย และขอฝากคุณสุรศักดิ์ ตัวแทนกฟผ.ที่มาชี้แจง ระเบียบกฎเกณฑ์ตอนนี้ยังไม่ชัดเจน ต้องชัดจะได้ไม่ขัดแย้งกัน อบต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ ต้องเปิดเวทีรับฟังชาวบ้าน ต้องมีส่วนร่วมนะครีบ  ขอบคุณทุกฝ่ายครับ.

 

 

นิส ระยอง

 

 

 

โดย กนิษฐ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net