วันที่ อังคาร มกราคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชียงใหม่กระตุ้นตลาดอาหาร –ท่องเที่ยว Halal ต่อเนื่องจัดฮาลาลสตรีท 2015 ถ.บ้านฮ่


เชียงใหม่กระตุ้นตลาดอาหาร ท่องเที่ยว Halal ต่อเนื่องจัดฮาลาลสตรีท 2015 ถ.บ้านฮ่อประกวดข้าวซอยเชียงใหม่

 
ฮาลาลสรีท

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือกระตุ้นตลาดอาหาร-ท่องเที่ยว Halal จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องประจำปี 2558 จัดงานฮาลาลสตรีทHalal Street-Hilal Town Stage Show 2015 และการประกวดข้าวซอยเชียงใหม่และการแสดงวัฒนธรรมมุสลิมมุ่งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคต

กวินธร

นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ

       นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในปีนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดงาน Halal Street-Hilal Town Stage Show 2015หรือฮาลาลสตรีทประจำปี 2558 ในวันที่ 23มกราคม2558โดยได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้แก่การออกบู้ธสินค้าและอาหารฮาลาลที่หลากหลายกว่า 70บู้ธการแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกอิสลาม ที่ยิ่งใหญ่อลังการ์การประกวดการทำอาหารมุสลิม โดยจัดกิจกรรมสาธิตและแข่งขันปรุงฮ่อเชียงใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจมาชมการแข่งขัน

    นอกจากนั้นยังมี การแสดงจากเยาวชนมุสลิมจากมัสยิดทั่วจังหวัดเชียงใหม่การแสดงบรรเลงวงอนาซีด การบรรเลงดนตรีวงเบบี้ อาระเบียเป็นต้นเพื่อเป็นเป็นการกระตุ้นพื้นที่ดังกล่าวและสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปให้รู้จักย่านการค้าพาณิชย์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการซื้อขายสินค้าฮาลาลและการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ในชุมชนมุสลิมมัสยิดบ้านฮ่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีความพร้อมในเชิงสถานที่ บุคลากรและอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวไนท์บาซาร์ ซึ่งการพัฒนาย่านการท่องเที่ยวดังกล่าวจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

รศ.ดร. วินัย ดะห์ลันภาพจาก www.chiangmainews.co.th

ด้าน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าการจัดHalal Street ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการของศูนย์ฯที่จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านฮาลาลของภาคเหนือ ตลอดจนการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือและสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการSMEs และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคต

การจัดงานในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการงานแสดงสินค้าเชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์ 2558 หรือCHIF 2015ครั้งที่สอง ซึ่งจะจัดชึ้นช่วงระหว่างวันที่4-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ทเชียงใหม่ ก็จะมีงานประชุมนานาชาติด้านฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที่น่าสนใจมากมายคือ การออกบู้ธสินค้าจากต่างประเทศ การแสดงบนเวทีการสาธิตเมนูฮาลาลการจับคู่ธุรกิจฮาลาล (Business Matching) รวมถึงในช่วงดังกล่าวก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามทั่วประเทศด้วย

การได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานHalal Street ในครั้งนี้จึงนับเป็นการดำเนินโครงการที่ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งการได้มาสัมผัสถนนบ้านฮ่อแห่งนี้ก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศของวัฒนธรรมมุสลิมแบบจีน ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดเวทีในการนำผลิตภัณฑ์ฮาลาลของตนเองมาแสดงและจำหน่ายกับนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปด้วย

***************************

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net