วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การ์ตูนมติชน -ปูกับมงกุฎหนาม- จะสื่ออะไร ฤาเหิมเทียบยิ่งลักษณ์พระเยซู


               เมื่อวันที่ 26 ม.ค.58 อรุณ วัชรสวัสดิ์ การ์ตูนนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์มติชนได้วาดภาพการ์ตูนเป็นรูป น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สวมใส่มงกุฎหนามไว้บนศรีษะ

               ภาพดังกล่าวต้องการสื่อถึงอะไร ในเมื่อใครที่สนใจในศาสนาคริสต์จะทราบดีว่า ผู้ที่สวมมงกุฎหนามเป็นคนแรกนั่นก็คือพระเยซู  โดยในพระคัมภีร์ได้มีการกล่าวไว้ว่า "พวกทหารเอาหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระเยซู...” ความหมายของมงกุฎหนามนั้นหมายถึง พระเยซูเจ้าได้ทรงยอมสวมมงกุฎหนามบนศีรษะของพระองค์ เพื่อแสดงให้พระบิดาเห็นว่า พระองค์ได้แบกเอาคำแช่งสาปของพวกคุณมาไว้ที่พระองค์ ทุกคำแช่งสาปที่ควรจะตกลงมาของศีรษะของพวกคุณทั้งหลายนั้น ได้ตกลงบนศีรษะของพระเยซู สิ่งที่ยืนนั้นให้เราเห็นคือ มงกุฎหนาม พระองค์ยอมถูกสวมมงกุฎหนามแทนคุณ มงกุฎหนาม  จึงหมายถึง  คำสบประมาทที่พระองค์ได้รับทนเพื่อเราเพื่อคุณจะมีสันติสุขในความคิด พระองค์ทรงยอมถูกสวมมงกุฎหนามแทนคุณ และรับเอาคำแช่งสาปทั้งหมดไป 

               การที่อรุณ วัชรสวัสดิ์ เขียนการ์ตูนให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ สวมมงกุฎหนาม นั้นเมื่อทำความเข้าใจในความหมายมงกุฎหนาม เปรียบเทียบกับการที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกลงมติถอดถอน นั้น น่าจะมีความพยายามที่จะสร้างให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นผู้เสียสละอย่างใหญ่หลวง เพียงแต่การเปรียบเทียบความเสียสละและความยิ่งใหญ่นั้นได้ไปเปรียบเทียบกระทบถึงองศ์ศาสดาแห่งคริสต์ศาสนา อันได้แก่องค์พระเยซู ซึ่งจะต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง เหิมเกริม จาบจ้วง หวังเพียงแต่การยกย่องสรรเสริญ แต่ขาดวิจารณญาณที่ดีในการนำเสนอว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกผู้ใดหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้มองได้ว่าขาดความรับผิดชอบในหน้าที่สื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง

โดย พี่ขนฟู

 

กลับไปที่ www.oknation.net