วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รางวัลผู้ป่วยจิตเภทดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


 

มูลนิธิแก้ว-อรุณเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้มอบรางวัลผู้ป่วยจิตเภทดีเด่นให้แก่สมาชิกเครือข่ายในภาคเหนือที่มีการฟื้นฟูดูแลตนเองดี  บางรายสามารถกลับมาดูแลครอบครัว เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน  สมควรมอบรางวัลให้เพื่อเป็นเกียรติ์ เป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างต่อผู้อื่นสืบไป

รางวัลผู้ป่วยจิตเภทดีเด่นครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ทำพิธิมอบที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในงานเดินเพื่อผู้ป่วยจิตเวชครั้งที่ ๑๓ ของเครือข่ายสมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุงเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานมอบรางวัล

 
นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวรมอบโล่รางวัลผู้ป่วยจิตเภทดีเด่นพร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทให้แก่คุณพงษ์ปณต ซาวผ้าขาว จากชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
บนซ้าย ทีมงานจากโรงพยาบาลจอมทองร่วมแสดงความยินดี  บนขวา ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดและผู้มีเกียรติ์ร่วมแสดงความยินดี  
ภาพส่วนหนึ่งของผู้ได้รับโล่รางวัลชมเชยพร้อมเงินสดรางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท  
 
ภาพโล่รางวัลชมเชยจำนวน ๑๐ รางวัล  ได้แก่คุณจรัล ปานพรม จากชมรมปากแควสานสัมพันธ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย   น.ส.ธมน ไชยวงค์  นางยุพา แก้วบริสุทธิ์  นายสุเทพ จักรแก้วและนายอนุพร สงวนเพชรจากชมรมเม็งรายร่วมจิตคิดอาสา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  น.ส.นวลนภา ปัญญาเมืองจากชมรมสายใยน้ำใจเหมืองหม้อ นางแดง อนุวงศ์จากสมาคมสายใยน้ำใจแพร่ จังหวัดแพร่  น.ส.จุฬาพรรณ ยะมะโน และนางเรือนคำ สวันสุ จากชมรมสายสัมพันธ์ครอบครัว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  และนายชรินทร์  วงค์ก่ำ จากชมรมสายสัมพันธ์มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ....................สวัสดีครับ  
   
   
   
   
   
   
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net