วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น


 

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อ ครม.ถึงตัวเลขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2557 ว่ามีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ 3,596 ราย ขอขยายโรงงาน 638 ราย รวมเป็น 4,234 ราย มีเงินลงทุนรวมกว่า 4.8 แสนล้านบาท มีการประกอบการแล้วกว่า 2,026 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.3 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 1 แสนคน เป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ที่ประชุมยังรับทราบถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเดือนมกราคม 2558 เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ทำได้เพียง 910,786 ล้านบาท คิดเป็น 42% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ รายจ่ายลงทุน 58,253 ล้านบาท หรือ 12% เงินกันเหลื่อมปี 95,576 ล้านบาท หรือ 27% ทั้งนี้ตั้งเป้าในเดือนมีนาคมนี้จะให้มีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 1,275,314 ล้านบาท หรือ 60% รายจ่ายลงทุน 134,842 ล้านบาท หรือ 30% เงินกันเหลื่อมปี 154,405 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45% จึงต้องให้ทุกหน่วยงานเร่งการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณเยอะ อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมชลประทาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณ สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกกระทรวงเสนอต่อ ครม.รับทราบอีกครั้ง และเสนอต่อคณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช.เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณว่าไปถึงไหนและใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไร

 

            

โดย BestLife

 

กลับไปที่ www.oknation.net