วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ (ประจำปี 2558) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " (ประจำปี 2558)
 งานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี
 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานภายในตัวเมือง
 จัดงานระหว่าง 14-22 กุมภาพันธ์ 2558
"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " 

เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี 
กับนายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในสมัยนั้น(พ.ศ.2522)
ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรี
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้าง
เมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง 
โดยชื่องานว่า  "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"

การจัดงานมีการตั้งคณะกรรมการและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ทั้งในจังหวัดลพบุรีเองและการสนับสนุนจากจังหวัดใกล้เคียง 
กิจกรรมของงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน มีการถอดรูปแบบและจำลอง
เหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์ มีขบวนแห่ของชาติต่างๆที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี
และเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีการแต่งโคลง, ฉันท์ , กาพย์ , กลอน
และคำประพันธ์ต่างๆ มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า 
ตลอดจนขนมหวานในสมัยนั้น มีการจุดประทีปโคมไฟ
ให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีต 
มีการประกวดการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
และรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวลพบุรีแต่งกายไทยทั้งเมือง
มีนักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
กว่าเดิมมาก 
มีการแสดงแสงสีเสียงที่ตระกานตาดูตื่นเต้นและอลังการ 
ภายในพระราชวังมีการแสดงศิลป-วัฒนธรรม, เสวนาทางวิชาการ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, การแสดงวิถีไทย-บ้านโบราณ,
การแสดงแสงเสียง, การละเล่นพื้นบ้าน จุก-โล้น-เปีย-แกละ, 
หมากรุกคน, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การประกวดการทำขนมไทย และอื่นๆ
โดยผู้เข้าชมงานไม่เสียค่าเข้าชมงาน ส่วนด้านนอกวังฯ
มีร้านจำหน่ายสินค้า OTOP 
และสินค้าทั่วไปของในจังหวัดลพบุรี
และจังหวัด
ใกล้เคียง

 ภาพถ่ายจากงานในปีนี้ (2558 )


พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ (พระราชวังชั้นใน) 
เป็นพระที่นั่งที่ประทับครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ทรงเสด็จมาประทับยังเมืองลพบุรี และพระองค์ทรงสวรรคต
ณ พระที่นั่งแห่งนี้ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " (๒๕๕๘)
ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่สักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

.
....................................................................

งานประดับตกแต่งสถานที่และโบราณสถาน
เทวสถานปรางค์แขก

โดยทั่วไปแล้วโบราณสถานมีดวามโดดเด่นอยู่ในตัวเอง
หากแต่ห้วงสัปดาห์นี้เป็นวันพิเศษที่มวลบุปผานาๆพันธุ์
ได้มารวบรวมประดับตกแต่งสถานที่แห่งนี้
ให้มีความงดงาม..ตื่นตาแก่ผู้พบเห็น


    

    


 


 


 

.......................................................................

 งานประดับตกแต่งสถานที่และโบราณสถาน
 สวนราชานุสรณ์

หนึ่งในกิจกรรมใน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชม และบันทึกภาพ 
ได้ทั้งบรรยากาศอาทิตย์ยอแสงและยามราตรี

 

   


      


   

    


 


ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเที่ยวงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" 
งานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี 
เข้าร่วมงานได้ตามวัน-เวลาดังกล่าว แล้วอย่าลืม
แต่งชุดไทยมาร่วมงานเพื่อความสนุกสนานเละเข้ากับบรรยากาศ
ของงานกันนะครับ...
                  
                   ทะรี.
  
          
แนะนำเยี่ยมชมการแสดงใน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2558
http://www.oknation.net/blog/lopburiguide/2015/02/17/entry-1

 

โดย ทะรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net