วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

HR: ทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน


ทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
ที่มา: อจ. ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร- 2/2558

ทุกวันนี้ในวงการ HR บ้านเรามักจะมีการพูดถึงเรื่องของ จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่พยายามที่จะส่งเสริม และสนับสนุนการทำกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เพราะงานวิจัยมากมายที่บอกไว้ว่า ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็จะทำให้ผลงานพนักงานดีขึ้น และจะส่งผลให้ผลงานขององค์กรดีขึ้นด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานเองก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในระยะยาวขององค์กรอีกด้วย

ได้อ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งของบริษัท TINYhr ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเรื่องของการทำให้พนักงานมีความสุข ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจอะไรที่พนักงานมีความสุขในการทำงานมากที่สุด ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาเล่าให้อ่าน ประเด็นก็คือ ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากกว่า ซึ่งผลการวิจัยได้ระบุออกมาว่า มีสองปัจจัยที่ทำให้สถานที่ทำงานเป็นที่ที่พนักงานทำงานอย่างความสุข ก็คือ

Satisfaction with Colleagues ซึ่งก็คือ มีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นสถานที่ทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ทำงานกันด้วยความเป็นมิตร ไม่ใช่แก่งแย่งชิงดีกัน หรือแทงหลังกันเป็นว่าเล่น ซึ่งถ้าพนักงานมาทำงานแล้วรู้สึกดีต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่ต่อกัน ก็จะอยากมาทำงาน และทำงานด้วยความสุข

Satisfaction with the nature of job and project อีกปัจจัยที่จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็คือ ได้ทำงานที่ตนเองชอบ พอใจต่อลักษณะการทำงาน และโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือ พนักงานมีความรู้สึกชอบ และรักที่จะทำงานนั้นๆ ก็จะยิ่งทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นไปอีก

ดังนั้นสองปัจจัยข้างต้น ก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้ทำวิจัยเชื่อว่า ถ้าเราจะต้องการทำให้ที่ทำงานของเรามีความสุข พนักงานทำงานกันอย่างมีความสุข ก็ต้องสร้างสองสิ่งนี้ขึ้นมาให้ได้ ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และได้คนที่รักและชอบงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัทนั่นเอง แล้วเราจะทำอย่างไรดี เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้

How to Conduct

  • Hire for culture fit คือ สรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงการเข้ากันได้ของพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กรของเราว่า เข้ากันได้หรือไม่ ซึ่งจริงๆ ก็คือเรื่องราวของ Core Value และ Core competency ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรในบางส่วน ถ้าเราสามารถหาพนักงานที่สามารถทำงานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ เรื่องของความสัมพันธ์อันดีต่อกันของพนักงานก็น่าจะเกิดขึ้นไม่ยากนัก
  • Hire for work fit ก็คือ การสรรหาคัดเลือกพนักงานที่ตรงกับงานที่เราต้องการให้ทำ ไม่ใช่แค่ตรงนะครับ ต้องรัก และชอบงานนั้นๆ ด้วย ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า passion ก็คือ รักและอยากทำงานนั้นๆ จริงๆ ซึ่งถ้าเราได้พนักงานที่มีความชอบในงานที่ทำจริงๆ อย่างเรียกว่า นี่คือ ตัวตนของเขาเลย ผลก็คือ เราจะได้พนักงานที่จะทำงานอย่างมีความสุข เพราะเขารักงานที่เขาทำ แม้ว่าจะมีปัญหาในการทำงานสักแค่ไหน แต่ด้วยความรักในการทำงาน มันจะทำให้พนักงานสามารถฟันฝ่าไปได้อย่างมีความสุข

และในงานวิจัยนี้ก็ยังได้กล่าวถึง ปัจจัยที่จะทำให้สถานที่ทำงานกลายเป็นที่ที่ไม่มีความน่าทำงาน และไม่มีความสุขในการทำงานเลย ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

Unsupportive Manager ปัจจัยแรกที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเสียไปเลย และทำให้พนักงานไม่มีความสุขในการทำงานเลยก็คือ ผู้จัดการที่ไม่มีทักษะในการเป็นผู้จัดการที่ดี ไม่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน ไม่คอยช่วยเหลือ ไม่เคยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และไม่เคยคิดจะสร้างทีมงานที่ดีให้เกิดขึ้น ถ้าองค์กรของเรามีผู้จัดการแบบนี้เกิน 30% ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีแนวโน้มพนักงานจะทำงานแบบไม่มีความสุขเท่าไหร่นัก


Not having the right tool to do the job ปัจจัยที่สองก็คือ ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม ฯลฯ ในการทำงานที่เหมาะสมกับงาน ที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ บางองค์กรมีแต่เครื่องมือเก่าๆ โปรแกรมเก่าๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานช้าสุดๆ แต่คาดหวังให้พนักงานต้องทำผลงานที่ดี และรวดเร็ว แบบนี้พนักงานก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุขอีกเช่นกัน

No opportunities for advancement ปัจจัยที่สามก็คือ มองไม่เห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำงานที่องค์กรเลย ถ้าพนักงานทำงานไปโดยมองไม่เห็นอนาคตตัวเอง หรือ เป็นอนาคตที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการ ทำงานกับองค์กรแบบนี้ ก็ไม่มีความสุขอีกเช่นกัน


จากผลของงานวิจัยครั้งนี้คิดว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่เราพบเจอกันในบ้านเราเช่นกัน ซึ่งก็น่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสุขในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรของเราได้ด้วย

และนี่ก็คือสิ่งที่ HR จะต้องนำไปวางแผน และลงมือทำ ถ้าเราต้องการให้องค์กรของเราเป็นที่ทำงานที่มีแค่ความสุข

โดย แพทพิรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net