วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สว่างตาด้วยแสงไฟ


โลกียชน - ผู้ไม่พ้นโลก
มุ่งแสวงหาสิ่งที่มี
แล้วก็อยู่กับสิ่งที่มี
แต่
โลกุตตรชน - ผู้อยู่เหนือโลก
มุ่งแสวงหาสิ่งที่ไม่มี
แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ไม่มี
Mundane ones - attached to the world - seek  what exixts and dwell whithin it.
Supramundane ones - rising above the world - look for nothing and abide in nothingness.
ราหุล เธอจงทำใจให้เหมือนแผ่นดินเถิด เพราะเมื่อเธอทำใจให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจำอยู่เสมอแล้ว เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดี  อารมณ์เหล่านั้น ก็ไม่สมารถที่จะทำให้จิตของเธอหวั่นไหวได้
เปรียบเหมือนคนทั้งหลาย ทิ้งของที่สะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง ถ่ายอุจจาระบ้าง ถ่ายปัสสาวะบ้าง บ้วนน้ำลายบ้าง เทของสกปรกบ้าง ลงบนแผ่นดิน แผ่นดินก็ไม่รู้โกรธ รู้ขัดรู้เคือง แผ่นดินจะอึดอัดระอาและรังเกียจ สิ่งของเหล่านั้นก็หามิได้
ราหุล ถ้าเธอทำใจให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจำอยู่เสมอได้เช่นนี้แล้ว  อารมณ์ทั้งหลาย ก็ไม่สามารถครอบงำจิตของเธอได้
" Rahule, make your like the land.If the mind is always treated like the land,no mind-object can affect it.
When people litter the land with clean or dirty things,body waste,and spit, the land neither minds nor is it offended
Rahule, if you canconstantly keep your mind in this way,no mind-object can dominate it."
******
(จากหนังสือ ทางสายเอก(ฉบับสมบูรณ์)  พระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
.......................

 

โดย หนุ่มกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net