วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันได 5 ขั้น สู่ชีวิตใหม่ที่มีค่าและเป็นสุข


   โลกเราทุกวันนี้มีแต่การแก่งแย่งชิงดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ทำให้คนเรานั้นไม่มีใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จิตสาธารณะก็ลดน้อยถอยลง ทำให้เราเหมือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกอันไม่น่าพิศวง หากคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และครอบครัวก็ถือว่ามีความโชคดีอย่างยิ่งแต่หากคุณเป็นตรงกันข้ามลองมาพิจารณาปฏิบัติตัวให้คนเองมีค่าและมีความสุข ดังบันได 5 ขั้น ต่อไปนี้

 

บันไดขั้นที่ 1 มองตัวเองว่าดีและมีค่าทุกวัน  ในแต่ละวันให้นึกถึงความดีและความโชคดีของตนเอง เริ่มต้นด้วยการ.. 

 1. ตื่นนอนตอนเช้า ให้ยิ้มกับตัวเอง และนึกว่าโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว
 2. ให้นึกถึงความดีของตนเองที่เคยทำมาแล้วในอดีต (ที่สามารถนึกได้ง่ายๆ) เช่น เคยทำบุญ เคยช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเคยสงเคราะห์สัตว์ ฯลฯ คิดว่าตัวเองดี และมีคุณค่าที่ได้เคยทำสิ่งดีๆ และให้นึกซ้ำๆ จะได้เกิดความเชื่อตามที่นึกนั้น คุณก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจและเชื่อว่าตัวเองมีความดี ความเก่ง ตามความเป็นจริงในขณะนั้นด้วย คุณจะเกิดความอยากมีชีวิตอยู่ และสร้างสิ่งที่ดีๆ ให้กับชีวิตต่อไป และ
 3. ต้องอวยพรตัวเองเสมอๆ อย่าแช่ง หรือตำหนิตัวเองและอย่ารอให้คนอื่นมาชื่นชมคุณ ซึ่งมักจะไม่ได้ หรือได้มาก็ไม่สมใจ

บันไดขั้นที่ 2 มองคนอื่นดี มองโลกในแง่ดี  ขั้นนี้คุณจะต้องมองว่า..

 1. ทุกๆ คน มีขีดจำกัดของความสามารถ ความดี ความเก่งกันทุกคน ตามความเป็นจริงของเขาซึ่งไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันเลย
 2. ส่วนความไม่ดีหรือไม่เก่งของเขา (ซึ่งมีกันทุกคน) ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไป ให้มองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาเท่านั้นถ้าคุณทำได้เช่นนี้ คุณก็จะเป็นคนที่มองอนาคตและชีวิตดี มีความหวังที่ดีในชีวิตตลอดเวลา สองสิ่งนี้ ถ้าคุณทำเป็นนิสัย   คุณจะพบว่าโลกนี้มีสิ่งที่ดีๆและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ และท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นสุขนิยมทั้งชีวิต

บันไดขั้นที่ 3 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด สิ่งนี้ก็คือ..

 1. การอยู่กับปัจจุบัน ทำกิจกรรมในวันนี้และเวลานี้ให้ดีที่สุด ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ทุกข์ร้อน หรือคาดหวังกับผลลัพธ์ของมัน ไม่ว่าจะสมใจหรือไม่สมใจก็ตาม
 2. จงชื่นชมในความตั้งใจ ทำเต็มความสามารถของตนเองและคิดต่อว่าในอนาคตจะต้องทำให้ดีกว่านี้ และนอกจากนั้น
 3. คุณต้อง เลิกจดจำหรือนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดกับคุณในอดีตเพราะการจดจำเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีต เท่ากับคุณสะกิดแผลในใจ และจะทำให้คุณเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้ปัจจุบันคุณไม่มีความสุข และกลัวว่าอนาคตจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีซ้ำๆ อีก

บันไดขั้นที่ 4 มีความหวังและเชื่อว่าอนาคตจะดีเสมอ  ความหวัง ความเชื่อ เกิดจากความคิดถึงบ่อยๆ หรือได้ยินบ่อยๆ

 1. จงนึกและบอกกับตัวเองเสมอว่า อนาคตจะดีขึ้นอีกเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดกำลังใจมากขึ้น อยากพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตโดยไม่กลัว
 2. มีอารมณ์ขันและไม่จริงจังกับชีวิตมากนัก แต่จะมีความหวังที่ดีๆ (Good Hope)อยู่เสมอ แต่อย่ามีความคาดหวัง ( Expectation)กับชีวิต
 3. เพราะถ้าคาดหวังกับชีวิต เรามักจะกลัว หรือกังวลว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ดังความคาดหวังหรือเมื่อได้มาแล้วก็มักไม่พอใจ จึงอาจทำให้เกิดทุกข์ได้

บันได้ขั้นที่ 5 ปรับปรุงตัวเองเสมอ    โดยปรับปรุง 4 ส่วนที่มีความสำคัญต่อชีวิต คือ

 1. การงาน ให้มีความขยัน อดทน หมั่นหาความรู้ใส่ตัวและกล้าลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำ จะทำให้มีการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตได้เรื่อยๆ และปรากฏเป็นผลงานที่ชัดเจน
 2. ครอบครัว จะต้องยึดหลักที่เป็นมงคลต่อกันคือ ไม่อิจฉา ไม่ระแวง ไม่แข่งขัน ไม่นอกใจ รู้จักการให้และการอภัย มีน้ำใจ และรู้จักเกรงใจกัน
 3. สังคม หมั่นสร้างมิตรเสมอ มีการให้ความสำคัญกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพูดจาด้วยปิยะวาจา
 4. ตนเอง ต้องมีการพัฒนาตนเองเสมอ มีความภูมิใจตนเองตามความเป็นจริง สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ และมีกำลังใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น.....

BestLife 20 ก.พ. 2558

 

โดย BestLife

 

กลับไปที่ www.oknation.net