วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เดินเพื่อผู้ป่วยทางจิตเวชครั้งที่ ๑๓


   
   
   
   

 ความเป็นมา ในปีพ.ศ.๒๕๔๖ รศ. น.พ.ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณ สมาชิกแกนนำของกลุ่มญาติและผู้ป่วยทางจิตเวชได้ริเริ่มและชักชวนให้สมาชิกของชมรมญาติและผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุงทำกิจกรรมเดินเพื่อผู้ป่วยจิตเวชขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวผู้ป่วยทางจขิตเวชมีความเข้มแข็ง สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข และเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องจิตเวชแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

องค์กรที่ร่วมจัดงาน สมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง ชมรมเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช สโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิแก้ว-อรุณเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวผู้ป่วยทางจิตเวช นักเรียน นักศึกษา บุคคลที่มีจิตอาสาและประชาชนทั่วไป

ห้วงเวลา วันเสาร์ปลายเดือนมกราคม เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. การจัดงานครั้งที่ ๑๓ ได้จัดในวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

สถานที่ บริเวณหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในสวนสัตว์เชียงใหม่

ภาพบน กิจกรรมอบอุ่นร่างกายก่อนออกเดินครับ

 
   
 บนซ้าย รศ. น.พ.ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณ ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานต่อ น.พ.สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเป็นผู้แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานเปิดงาน  ภาพขวา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ์ร่วมกันตัดริบบินเปิดงานเดินเพื่อผู้ป่วยจิตเวชครั้งที่ ๑๓  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ภาพผู้คนและกิจกรรมในงานเดินเพื่อผู้ป่วยจิตเวชครั้งที่ ๑๓  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ...สวีสดีครับ  
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net