วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถึงเวลาหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย..ต้องไปโรงเรียน


                 ผมเคยเขียนเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วในโอเคเนชั่น เมื่อปี พ.ศ. 2557   เขียนไว้ในเอ็นทรีนี้ครับ 
http://www.oknation.net/blog/krunoppol/2014/01/23/entry-1   ถึงวันนี้ก็ยังมีความคิดเช่นนั้นอยู่  
ทั้งนี้เพราะเห็นว่ากระแสหนังใหญ่วัดพลับพลาชัยถูกจุดติดขึ้นมาแล้ว  จากคนรักและสนใจหนังใหญ่จน
ปัจจุบัน..ภาพของหนังใหญ่ได้ถูกนำไปแสดงประยุกต์ร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์บางสาขาบ้างแล้ว เฃ่น
นำไปแสดงร่วมกับการแสดงหุ่นของกลุ่มงานศิลป์อำเภอบ้านลาดคณะหนึ่งครับ
                แต่ยังแรงไม่พอ..เพราะหนังใหญ่นั้นใหญ่จริง ๆ ลำพังงบประมาณที่ได้จากองค์การหรือหน่วย
งานท้องถิ่นเป็นครั้งเป็นคราว  ทำได้ไม่ยืดยาวหรอกครับ
                เมื่อโครงการไม่ผ่าน...งบประมาณไม่มี...เครือข่ายที่เคยสร้างไว้ก็อาจเงียบหายตามไปด้วย 
หนังขนอนเติบโตได้เพราะวัดหนุน  เพชรบุรีของเราคงต้องหวังไปที่โรงเรียนกันก่อน  เพราะพร้อมด้วย
บุคคลและงบประมาณ  รวมทั้งเด็กที่จะสืบสาน
                คนทำหนังต้องกินต้องใช้..ถ้าหนังใหญ่เป็นวิชาเลือก...เป็นชมรมในโรงเรียนมีผู้ปกครองมี
สมาคมผู้ปกครอง มีศิษย์เก่าช่วยกันพอจะขับเคลื่อนไปได้
                พอทำได้..แต่ปัญหาอยู่ที่โรงเรียนไหนจะทำกันเท่านั้นเอง..
.

 

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net