วันที่ พุธ มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฏิรูปการศึกษา..กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น..ฝัน..


              ปฏิรูปการศึกษา..เพื่อความเป็นเลิศในสังคมไทย..ปฏิรูปทั้งระบบ..เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็น
คำที่ผมได้ยินมานานแล้ว  จากนักจัดการศึกษารุ่นเก่ามาสู่รุ่นปัจจุบันที่ถูกหยิบยกมาพูดกันอีกครั้งในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศขณะนี้
              เป็นทั้งความฝันและความหลอน..ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า  เมื่อสิบปีที่แล้วมีความฝันกันถึงเรื่องการถ่าย
โอนสถานศึกษามาให้การปกครองท้องถิ่นดูแล
              คนที่ฝัน..น่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหลายที่จะได้เข้ามามีบทบาทในการเข้ามาจัดการศึกษา  ส่วน
คนที่หลอนและเป็นทุกข์น่าจะเป็นผู้ปกครองและเพื่อนครูทั้งหลายที่ยังไม่เชื่อมั่นกับการปกครองท้องถิ่นของบ้านเรา
ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังสอบไม่ผ่านในเรื่องของการบริหารงาน ไล่เรียง
มาตั้งแต่เรื่องของงบประมาณที่ยังต้องพึ่งพางบประมาณอุดหนุนของรัฐเสียเป็นส่วนใหญ่   แถมยังเข้าทำนองเลี้ยง
เท่าไหร่ก็ยังไม่โตเสียที
              ยิ่งเรื่องจัดการศึกษาด้วยแล้ว..ทำกันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน  ทำอะไรให้ก็ต้องมีป้ายขอบคุณนักการเมืองใน
เรื่องให้งบประมาณมาสร้างสนาม  มาให้คอมพิวเตอร์ มาติวโอเน็ต พาครูและผู้ปกครองไปดูงาน (เที่ยว) ฯลฯ ทั้งที
เป็นภาษีของชาวบ้านอย่างเราทั้งนั้น
             ความเป็นขุนนางท้องถิ่นยุคใหม่ที่ไม่ประสีประสาและใส่ใจในการบริหารงาน  มุ่งแต่เรื่องฐานเสียงเพื่อการ
เลือกตั้งและรวมไปถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตามมาอย่างมากมาย  จึงทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความหวาดวิตก  หาก
ต้องมีการปฏิรูปและกระจายอำนาจบนโครงสร้างสังคมและการบริหารท้องถิ่นแบบเก่า ๆ ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
            ถ้าหากจะมีการกระจายอำนาจกันจริง ๆ คงต้องคิดต้องหาวิธีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา เช่น
ผู้ปกครอง  ครู ประชาคมทางการศึกษาในจังหวัดและท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังไม่
ใช่พูดจากันตามประสาคนช่างฝัน
            ครับกระจายอำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องดี..เพียงแต่ต้องคิดให้รอบคอบ...
           อย่าติดกรอบติดตำรา..จนไม่ดูบริบทของสังคมบ้านเรา
            ต้องดูตาม้าตาเรือกันหน่อยครับ
.

 

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net