วันที่ เสาร์ มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ญี่ปุ่น” ต้นแบบการจัดการขยะ


     ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองกลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย จนทำให้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 รัฐบาลต้องประกาศให้ “การจัดการขยะ” เป็น “วาระแห่งชาติ” และทำให้เกิดแนวทางและแผนงานในการจัดการขยะขึ้นมามากกมาย

     ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะจนเป็นที่ยอมรับในประเทศแถบเอเชีย ถือเป็นต้นแบบการจัดการขยะที่ดีให้กับทุกภาคส่วนที่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ และเป็นแนวทางจัดการขยะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

     มาดูกันว่าชาวญี่ปุ่นมีวิธีจัดการขยะกันอย่างไร

 

(คุณสุรัช อินทองปาน ผู้ช่วยบรรณธิการ รายการข่าว 3 มิติ)

 

     คุณสุรัช อินทองปาน ผู้ช่วยบรรณธิการ รายการข่าว 3 มิติ ผู้ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะทั้งระบบ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557 ได้แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ โดยเล่าถึงปัญหาและวิธีการจัดการขยะที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า

     “ประเทศญี่ปุ่นเองก็เคยประสบปัญหาวิกฤตขยะเหมือนบ้านเรา เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ญี่ปุ่นก็ประกาศให้ขยะเป็นปัญหาวาระของชาติจากปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองเช่นกัน มาจนถึงวันนี้ ญี่ปุ่นได้กลายเป็นสังคมเมืองที่ปราศจากขยะแล้ว ปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นด้วยการแยกขยะในครัวเรือน และเมื่อภาครัฐรณรงค์อย่างจริงจัง ประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือ” 

 

 

(อาสาสมัครคัดแยกขยะในการจัดกิจกรรมต่างๆ)

 

     ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ที่ให้สอดคล้องกับการกำจัดที่ปลายทางก่อนที่จะทิ้งขยะ ผู้ทิ้งจะต้องรู้จักลักษณะของขยะแต่ละชิ้น และแยกขยะอย่างละเอียด โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 

     ขยะเผาได้ ได้แก่ ขยะจากการใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน เป็นวัสดุที่เผาไฟได้ มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป ขยะเผาไหม้ได้พวกนี้จะถูกนำไปเผาในเตาเผาขยะ แล้วนำพลังงานความร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้า เพื่อแจกจ่ายให้บ้านเรือน ประชาชน 

 

     ขยะเผาไม่ได้ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้ว พลาสติกชนิดบางและหนา ของใช้ที่ทำจากยาง เครื่องหนัง แผ่นซีดี ม้วนเทปบันทึกภาพ ฯลฯ ขยะประเภทนี้จะถูกส่งไปโรงงานคัดแยก เพื่อส่งไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ต่อไป

 

     ขยะรีไซเคิลได้แก่ กระดาษจากสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ กล่องเครื่องดื่ม และกระป๋องเครื่องดื่ม ที่เป็นอะลูมิเนียมบาง ขยะเหล่านี้ถือเป็นขยะรีไซเคิล จะส่งไปโรงงานผลิตกระดาษ และวัสดุอื่นๆ

 

     ขยะมีพิษ หรือ ขยะอันตรายได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมีที่เป็นพิษ ขยะติดเชื้อ กระป๋องที่มีหัวฉีดสเปรย์ และขยะที่ถือเป็นวัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้ไฟ รวมทั้งแบตเตอรี่  หลอดไฟชนิดต่างๆ และขยะประเภทของมีคม เช่น มีด เศษแก้ว เศษวัสดุแหลมคม ขยะเหล่านี้ผู้ผลิตจะต้องเข้ามาจัดเก็บไปรีไซเคิลและกำจัดต่อไป ส่วนขยะอันตรายก็ต้องส่งไปโรงงานกำจัดมูลฝอยอันตราย ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะกำจัดของเสียอันตราย เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ

 

(คู่มือการแยกขยะ)

 

 

 

 

ปัจจุบันการแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะตามประเภท และวันเวลาที่กำหนด ถูกระบุใน “คู่มือการอยู่อาศัย”

 

(คู่มือการอยู่อาศัยประเทศญี่ปุ่น)

 

     “คู่มือการอยู่อาศัย” เป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนในประเทศญี่ปุ่นปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัดและจริงจัง จนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติ ทุกครัวเรือนในญี่ปุ่นจะได้รับ “คู่มือการอยู่อาศัย” จากเทศบาลท้องถิ่น

     ในคู่มือจะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะ การแยกประเภทขยะ วันและเวลาที่เทศบาลท้องถิ่นจะมาจัดเก็บขยะ ซึ่งการแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือนของประชาชนญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะต้องแยกขยะอย่างน้อย 8 ประเภท ก่อนนำส่งให้เทศบาลท้องถิ่นนำไปจัดการ คือ

  1.        ขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร จะต้องแยกน้ำและเศษอาหารออกจากกันก่อนทิ้ง
  2.        ฉลากสินค้าพลาสติก
  3.        ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้ว
  4.        ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก
  5.        ผลิตภัฑณ์กระป๋อง
  6.        กระดาษชนิดต่างๆ
  7.        ขยะอันตราย
  8.        ขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ จะต้องโทรนัดหมายให้เจ้าหน้าที่มารับ และต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

     ส่วน “การทิ้งขยะ” ทุกครัวเรือนจะต้องนำขยะไปวางที่จุดกำหนดการเก็บขยะแต่ละประเภท ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ โดยเทศบาลกำหนดเวลาทิ้งขยะไว้ไม่เกิน 8 โมงเช้า

 

 

     การจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการจัดการขยะมูลที่ดี ในด้านความมีวินัยของประชาชนและความเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี ญี่ปุ่นจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในแนวทางที่ปฏิบัติแล้วได้ผล

     แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการขยะประสบผลสำเร็จ นั่นคือ การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ที่ต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบและจัดการขยะที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นมา

 

ข้อมูล และ ภาพถ่าย จาก : คุณสุรัช อินทองปาน  (ผู้ช่วยบรรณาธิการ รายการข่าว3มิติ)

โดย KunchilaGolf

 

กลับไปที่ www.oknation.net