วันที่ พุธ มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฏิรูปการศึกษา..คืนครูสู่ห้องเรียน..เรื่องเก่าที่เล่าไม่จบ


             เรื่องคืนครูสู่ห้องเรียนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ที่ถูกหยิบมาพูดกันมากขึ้นในช่วงการปฏิรูปประเทศไทยใน
ขณะนี้  สืบเนื่องมาจากการระดมความคิดและการระดมข้อมูลเพื่อปฏิรูปการศึกษาปัญหาเก่าสุดแสนคลาสสิค
อย่างคืนครูให้กับนักเรียนจึงประเด็นที่น่าสนใจในการปฏิรูปครั้งนี้ด้วยครับ
             ครูไม่อยู่ห้องเรียน..มีมานานแล้วตั้งแต่ผมเป็นครูใหม่ ๆ เมื่อปี 2517 จนปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่  แล้ว
ครูหายไปไหนทำไมไม่อยู่ห้องเรียน ถ้าเป็นในยุคนั้นครูประชาบาลสังกัดการปกครองท้องถิ่นจะถูกเรียกมาใช้
ที่อำเภอบ้างเป็นบางครั้ง เช่น ครูศิลปะมาเขียนป้ายประกาศ ครูลูกเสือมาช่วยกิจการลูกเสือชาวบ้านบ้าง  ซึ่ง
ก็พอรับกันได้เพราะหมดภาระงานก็กลับไปสอนตามปกติ
            มาในยุคของครูเฟื่องเรื่องการเมือง..ครูที่เป็นตัวแทนครูทั้งหลายขยันออกจากโรงเรียนไปทำหน้าที
อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่สอนและการบริหารงานโรงเรียน
            เราจึงพบว่า...
             ครู..ไปเป็นกรรมการสหกรณ์
             ครู..ไปเป็นตัวแทนในองค์กรวิชาชีพครู
             ครู..ไปเป็นกรรมการระดับบริหารเช่นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
             ครู..ไปช่วยนักการเมือง (ที่เป็นลูกพี่ของตน)
             ยังไม่รวมไปถึง..เป็นครูดีเด่น..เป็นครูนักประเมิน..เป็นวิทยากรเรื่องวัฒนธรรมและไปทำวิจัยกับ
สถาบันการศึกษา..
             บางคนเป็นแม้กระทั่งกรรมการสมาคมนักข่าวก็ยังมี..
             ครับไปทำหน้าที่ที่ครูไม่ได้ถูกฝึกมาและหน้าที่ตามตำแหน่งจากเงินภาษีของชาวบ้านอย่างเรา
              สรุปว่ามีครูจำนวนหนึ่งไปเป็นคนเก่ง..เป็นคนดี..ที่ไม่อยู่โรงเรียน  การคืนครูสู่ห้องเรียนจึงเป็น
เรื่องที่ชอบและต้องขอบคุณคนที่สนใจในการแก้ปัญหา
              วันครูปีหน้า..ถามครูกันเลยว่าอยากเป็นครูอยู่โรงเรียน
             หรือว่าจะไปทำงานในหน้าที่อิ่น..
             จะได้คืนครูไปอยู่ที่ครูชอบครับ..
.

               
.
 

โดย คนบ้านใหม่

 

กลับไปที่ www.oknation.net