วันที่ พุธ มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปลุกตื่นแห่งอันตรธาน


ปลุกตื่นจากอันตรธาน!
*******************
ก า เ ห ว่ า ร้ อ ง เรียกปลุกเหมือนทุกเช้า
ว่าก่าเว้ากู่เวิ่วยอดไม้ไหว
"ได้ครูคืนห้องเรียนจะเปลี่ยนอะไร
หากยังใช้ครูทำเหมือนกรรมกร
ที่สุดครูจะอ้างมิว่างหรอก
งานพิมพ์กรอกข้อมูลยังวุ่นว่อน
ทั้งงานเมฆเอกสารยังบั่นทอน
เวลาสอนก็ยังอาจรางเลือน
ผอ.ก็ยังออกนอกโรงเรียน
ประชุมเปลี่ยนนโยบายไปเลื่อนเปื้อน
สนองรับโครงการผลาญปีเดือน
มิพ้นเกลื่อนกลวงเปล่าดังเก่ากาล"

ก า เ ห ว่ า เงียบหายเมื่อสายแสด
ดวงแดดแผดร้อนราวก้อนถ่าน
กาเหว่าเรียนรู้พนามาเนิ่นนาน
ปลุกตื่นจากอันตรธานมิง่ายเลย

๑๗.๓.๒๕๕๘
ผมแอบคิดเล่นๆ นะ แม้วันนี้ สพฐ.ทำตามเสียงเพรียกตื่น สามารถคืนครูให้เด็กๆ แล้ว ปัญหาก็น่าจะยังอีกยาว ครูที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีศิลปาการจริงแท้ต่อการ ศึกษาเพื่อชีวิต ก็จะยังมีข้อติดขัดดังคำกรองข้างต้น ทั้งที่ติดขัดจริงและที่อ้างว่าติดขัดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อีกหลากเหตุ ปัจจัย ก็แล้วแต่จะว่ากันไป รวมทั้ง ผอ.(ส่วนหนึ่ง มากหรือน้อยยังมิได้วิจัย) ก็ยังจะเร่ร่อนเป็นนกขมิ้นเช่นนเดิม! การบริหารจัดการวิชาการก็คงจะยังไม่ตรงจุดสำคัญของปัญหา เพราะต่างสั่งสมความ "ไม่ใช่" กันมานานนัก งานเอกสาร (หรืองานปั้นเมฆ) ตามระบบนั้นอาจจะดูดีขึ้น แต่ตราบใดที่ยังไม่ลงลึกถึงการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆ เกิดทักษะประสบการณ์ถึงขั้นทำได้ทำเป็นจริงแท้ ก็จะยังไปไม่ถึงฝั่งที่มาตรฐานหลักสูตรหวังวาดเอาไว้

ถึงเวลาที่จะต้องตรวจสอบมาตรฐานผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ตรวจสอบครูทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เพื่อจัดวางคนให้เหมาะกับงาน แล้วยังต้องเตรียมเครื่องมือและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผู้ บริหารพันธุ์แท้และครูพันธุ์ต้นแบบเข้าสู่ภารกิจปฏิรูปนำร่องโดยใช้แท่งเงิน เดือนและระบบทางเลือกใหม่อีกด้วย! เพราะหากกระทรวงสร้างครูที่ดีอย่างไร แต่ยังส่งไปให้ผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็ไม่อาจทำอะไรได้มาก มิหนำซ้ำยังจะถูกทำให้เสียคนและถูกกลืนเป็นผู้ถดถอยประสิทธิภาพหรือเสื่อม สภาพในที่สุด!

 

ทุ่งสักอาศรม

๑๘.๓.๒๕๕๘

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net