วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประยุทธ์ ที่รัก


ส า ร แ ห่ ง ไ ม ต รี
*******************
ประยุทธ์ ที่รัก

...ฉันเริ่มมองเห็นเค้าลางแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังเป็นที่พึ่ง หวังเพียงอย่างเดียวหลังการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลแห่ง คสช. ไปสู่รัฐบาลประชาธิปไตย ฉันเชื่อว่าจะไม่ต่างอะไรนักกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ฉีกแล้วร่างๆ ที่ผ่านๆ มา เพราะมันเปลี่ยนไปแค่ตัวหนังสือและความหมายเล็กๆ น้อยๆ ในตัวบทที่ถูกบัญญัติขึ้นใหม่เท่านั้น ซึ่งอุปมาไม่ต่างจากการทาบกิ่งต่อยอดต้นไม้ในแปลงดินประเทศ โดยมิได้คำนึงถึงสัจภาวะของระบบราก ดิน น้ำ และภูมิอากาศ การณ์เช่นนี้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเราจะข้ามพ้นจากวังวนของปัญหาเดิมๆ ไปได้อย่างไร

ถ้าเปรียบประเทศของเราเหมือนต้นไม้ เปรียบประชาชนเป็นดั่งระบบรากน้อยใหญ่ เปรียบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นดั่งมวลรวมของง้วนดินและแร่ธาตุต่างๆ เปรียบการศึกษาเป็นดั่งสายน้ำหล่อเลี้ยงดิน ระบบราก และส่วนต่างๆ ของต้น และเปรียบอารมณ์แห่งความสุขทุกข์เป็นดั่งสภาวะอากาศ เธอและฉันย่อมมองเห็นแล้วว่าการที่เราจะหวังให้ต้นไม้ของแผ่นดินสยามประเทศ ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์และหยัดยืนอย่างมั่นคงได้นั้น เราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
๑.การสร้างสรรค์สภาวะเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมให้เป็นปรกติในอารมณ์แห่งสันติ สุข นั่นหมายถึงทุกคนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ ได้รับความรู้สึกปลอดภัย ได้รับโอกาส ได้รับเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์โดยเสมอภาค มีอิสระในขอบเขตแห่งสันติธรรม ได้รับความเป็นธรรมอันเท่าเทียม

๒.การสร้างสรรค์การศึกษาทั้งระบบการศึกษาในชีวิต การศึกษาในครอบครัว การศึกษาในสังคม และการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรทั้งระดับบริหาร ผู้ปฏิบัติการ และครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถจัดการ ดำเนินการ และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชีวิต จิตวิญญาณ ทักษะชีวิต และความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทาง “จริยปัญญา” ของสังคมได้อย่างจริงแท้

๓.การสร้างสรรค์รากฐานสัมมาอาชีวะ เศรษฐกิจแห่งความมั่นคงยั่งยืนของชีวิต มิใช่ความมั่งคั่งในแบบอย่างที่คนบางหมู่กลุ่มกำลังทำร้ายและทำลายสังคมอยู่ สังคมของเราจะต้องได้รับการปลูกหว่านวิถีและวัฒนธรรมให้งอกงามด้วยพลังแห่ง ภูมิปัญญา ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานสิ่งที่กล่าวมานี้ให้เป็นอินทรีย์ธาตุบำรุงรักษาระบบนิเวศของต้น พฤกษ์แผ่นดิน

๔.สร้างสรรค์จิตวิญญาณ อุดมการณ์ สติปัญญา และวิถีการดำเนินชีวิตของปะชาชนผ่านครรลองวิถีขององค์ปัจจัยทั้งสามข้อข้าง ต้นนั้นอย่างจริงจัง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มิใช่เพียงแค่ให้ความรู้ความเข้าใจตามตัวบทกฎเกณฑ์ หรือเพียงทำตามกฎและอำนาจที่บังคับกวดขัน หรือเพียงแค่ได้จัดฉากจัดกิจกรรมต่างๆ ชั่วครู่ชั่วยาม หรือเพียงแค่ได้สั่งการให้หน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายหรือตาม โครงการที่ถั่งเทงบประมาณลงไป โดยไม่มีมาตรการในการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม หรือเพียงแค่ให้ท่องคำขวัญคำปฏิญาณที่มิได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนปลงใดๆ ในมโนสำนึกและมโนคติ หากแต่จะต้องมีแผนงานและยุทธวิธีในการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพด้วย

ฉันคิดว่าเธอก็คงกำลังเฝ้าดูและติดตามองคาพยพต่างๆ ที่เธอจัดตั้งขึ้นเพื่อการปฏิรูปประเทศครั้งสำคัญนี้อยู่แล้ว แต่ฉันไม่แน่ใจนะประยุทธ์ว่าเธอจะมองเห็นแนวโน้มว่าทิศทางของมันกำลังจะเข้า อีหรอบเดิมๆ แบบที่ฉันกล่าวในตอนต้นหรือเปล่า หากเธอเห็นเช่นนั้นเหมือนกันละก็ ช้าไม่ได้แล้ว เธอจะต้องทำอะไรๆ ที่จะมิให้มันเป็นเช่นนั้น เพื่อการมาของเธอมิเพียงเป็นความว่างเปล่าเหมือนใครหลายคนที่ผ่านมาแล้ว

ทำอย่างที่ฉันบอกกล่าวในสารแห่งไมตรี ๔ ข้อนี้ได้ไหม ไตร่ตรองดูนะ

ด้วยความปรารถนาดีจริงใจ
...

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๒๗.๓.๒๕๕๘

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net