วันที่ ศุกร์ เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กธม. จัดเวทีใหญ่ เวทีแรก ที่เชียงใหม่ สัมมนา เชิญ ปชช. ร่วม รับฟังร่างรัฐธรรมนูญ


กธม. จัดเวทีใหญ่ เวทีแรก ที่เชียงใหม่ สัมมนา เชิญ ปชช. ร่วม รับฟังร่างรัฐธรรมนูญ

554

 
 
3-4 เมษายน 58 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
      จัดเวทีเสวนา เรื่อง "การเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างฯ กล่าวรายงาน โดยทั่วไป ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน เป็นผู้เปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "พลเมืองเป็นใหญ่ในรัฐธรรมนูญ"  มีตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆในภาคเหนือ และตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประมาณ 400 คน เข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
     การจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว เป็นโครงการเวทีที่กำหนดจัดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศรวม 4 ครั้ง และจัดขึ้นที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรก ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการและเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนพึงปรารถนาอย่างแท้จริง

ภาพข่าว

5587
นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่
55
นางถวิลฤดี บุรีกุล กธม.และประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
665
ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประะาน กธม.ร่างรัฐธรรมนูญ
55

555

665

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net