วันที่ จันทร์ เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลูกศิษย์สอนโชว์ แบบ Active learning จนห้องเรียนแทบแตก


ผมมีโอกาสนำทีมนักศึกษาว่าที่ครูช่าง

เข้าร่วมประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

ที่จัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 58 ที่ผ่านมา

โดยนำกระบวนการเรียนการสอนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ (Learn how to learn)

โดยเน้นการสอนเชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผมเขียนถึงการสอนเชิงรุก (Active Learning) ไว้เมื่อ 2 ปีก่อน (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

ที่นำเสนอรูปแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ไม่ใช่ให้ผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียว (Passive Learning)

โดยครูของครูต้องสอนให้ดู นั่นหมายถึง

หากเราต้องการให้ลูกศิษย์ครูของเรานำ Active Learning ไปประยุกต์ใช้สอน

เราในฐานะครูของนักศึกษาครู ก็ต้องสอนให้พวกเขาดูก่อน

เพื่อสร้างศรัทธาและแรงบันดาลใจในสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง

ว่าลูกศิษย์ครุศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 มีวิถีสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อย่างไร

 

Student centered 

คือเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพราะหากเราให้ความสำคัญกับผู้เรียน

ย่อมหมายถึงทุกบริบทที่เราจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์

มันต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับจริตของลูกศิษย์เราจริงๆ

ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

บทบาทของครูจึงเสมือนเป็น Facilitator

หรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

 

เมื่อผู้เรียนสัมผัสได้ถึงความใส่ใจของคนเป็นครู

ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนจริงๆ แล้ว

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนก็จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน

เมื่อผู้เรียนไว้วางใจครู

สิ่งที่ตามมาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร

**

Clip VDO นี้เราได้เรียนรู้จาก Learning pyramid ว่า

Discussion Group เป็นกิจกรรมเริ่มแรกที่ Student Responsibility

เพื่อให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

โดยครูต้องมีศิลปะในการสร้างกลุ่มสัมพันธ์

และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

 

ด้วยวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิตอล

หากเราเข้าถึง Life Style ของลูกศิษย์

เราจะเห็นถึงช่องทางในการสื่อสารกับพวกเขา

ซึ่งแน่นอนว่าโลกของ Social network มีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนในยุคนี้

ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด

 

สิ่งที่ผมประทับใจคือ

ลูกศิษย์ที่ไปประกวดได้ถอด Style การสอนจากผม

ไม่ว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูป ซึ่งขาดไม่ได้ในห้องเรียน

เพื่อถ่ายภาพกิจกรรมการเรียนการสอน และผลงานของพวกเขา

แล้วนำไปโพสใน Facebook Group ของรายวิชาที่สอน (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

เพราะผู้เรียนจะต้องถอดบทเรียนในแต่ละครั้งว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง

ภาพถ่ายจึงช่วยให้พวกเขานึกถึงช่วงกิจกรรมในห้องเรียนได้ว่าเรียนอะไรไป

เพื่อ Construct ความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

 

หรือแม้แต่การนำกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา (สนใจอ่าน คลิกที่นี่

มาสร้างกิจกรรมแบบ Active Learning

หรือประเมินผลโดยใช้ Kahoot (สนใจอ่าน คลิกที่นี่)  

ที่ทำให้การประกวดการสอนในวันนั้น ห้องเรียนแทบแตก

การสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต

ตามวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่  21

จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้

ไม่ใช่มีอยู่แต่ในทฤษฎีแล้วจับต้องไม่ได้

โดย Dr.Kaew

 

กลับไปที่ www.oknation.net