วันที่ จันทร์ เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พบเธอที่บ้านท่าพระยาจักร


พ บ เ ธ อ ที่บ้านท่าพระยาจักร
บอกรักเพื่อนร่วมทาง ค น ข้ า ง บ้ า น
ซึมแทรก แ จ ก ลู ก ผูกตำนาน
คาราวานกองเกวียน อ่ า น เ ขี ย น ไ ท ย
เรียนรู้ อู่ ท อ ง อู่อารยธรรม
เรียนร่ำปรัชญาอุษาสมัย
ฉันซ้ำซากในรากเหง้ามายาวไกล
ยังคงย่ำซ้ำไปในแผ่นดิน
แผ่นดินที่พูดไทยอ่านเขียนไทย
'อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้' ไม่จบสิ้น
กระหืดกระหอบวิ่งทิ้งชีวิน
กระดกลิ้นอ่าวทะเล 'เออีซี'

พ บ เ ธ อ ที่บ้านพยัญชนะ
เรือนสระวรรณยุกต์ทุกทุกที่
ห้องรับแขกตัวสะกดแผ่นดินนี้
ร่วมวิถีความเป็นเรามิเทาไทย

12.4.2558
โครงการ 'อ่านออกเขียนได้ สร้างนิสัยรักการอ่าน' สำหรับอบรมครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รูปภาพของผู้ใช้

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net