วันที่ อังคาร เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐบาลอินเดียสร้างห้องน้ำ ตามที่พระธรรมทูตทำให้เป็นตัวอย่าง


                 ห้องน้ำโดยการท่องเที่ยวรัฐบาล อินเดีย จำนวน ๔๐ ห้อง ชาย ๒๐ หญิง ๒๐ ห้อง ที่ใกล้สาลวโนทยาน มหาปรินิพพานสถาน กุสินารา รัฐยู.พี ประเทศอินดีย  ได้สร้างเพื่อรองรับผู้แสวงบุญที่มาไหว้พุทธสถานแห่งนี้สร้างใกล้แล้วเสร็จ โดยจะเปิดใช้ในฤดูกาลไหว้พระที่จะมาถึงในปีนี้ หลังจากที่ผู้อำนวนการด้านท่องเที่ยวของรัฐบาลรัฐยู.พี ได้ไปศึกษาดูงานและ ได้เห็นการสร้างห้องน้ำดูแลผู้แสวงบุญที่ด่านโสเนารี อินเดีย วัดไทยนวราช ๙๖๐ ซึ่งดำเนินการ โดยหัวหน้าพระธรรมทูตไทย ท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ รัฐบาลจึงนำมาปรับสร้างในที่ใกล้พุทธสถานหลาย แห่งเช่น ที่สาวัตถี กุสินารา พาราณสี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น  ต่อไปเดินทางเส้นทางสังเวชนียสถานก็จะมีห้องน้ำทั้งที่พระธรรมทูตได้ดำเนินการสร้างและของรัฐบาลอินเดียสร้างไว้ดูแลผู้แสวงบุญนับว่าจักได้รับความสะดวกเรื่องนี้ขึ้นแล้ว

แจ้งข่าวป่าวประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ท่านคมสรณ์ พระธรรมทูตอินเดีย

๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net