วันที่ อังคาร เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สงกรานต์ไทยทั่วแดนพุทธภูมิ อินเดีย


วันที่ ๑๓เมษายน ๒๕๕๘  ที่พุทธคยา
วัดไทยพุทธคยา จัดพิธีสรงน้ำหลวงพ่อยก พระพุทธรูปประจำวัดไทยพุทธคยา ในโอกาสวันสรงกรานต์ มีคณะพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์นานาชาติ ๖๐ รูปร่วมงาน และมีการตักบาตรคณะพระสงฆ์นานาชาติ ในเวลา๑๐.๐๐ น. ที่นี้ งานทุกที่ ดีทุกแห่ง แบ่งกันทำ ค้ำจุนพุทธศาสน์ ประกาศความเป็นไทย ในพุทธภูมิ

๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่กุสินารา

พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ป...ระจำวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยในวันนี้มีพระสงฆ์นานาชาติ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพม่า วัดอินเดีย วัดศรีลังกา วัดธิเบต อุบาสก อุบาสิกา ชาวไทย และคนงานวัดมาร่วมพิธีภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

๑๓ เมษายน ๒๕๕๘  ที่สาวัตถี

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ  เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นำคณะสงฆ์ ช่างอาสา คนงานไทย อินเดียท้องถิ่น สรงน้ำพระพุทธชินราช (จำลอง) นำพระสงฆ์ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีระหว่างไทย อินเดีย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์อุทิศบุญแก่บรรพบุรุษพุทธศาสนา

ที่ลุมพินี วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

พระมหาสุพจน์ กิตตวัณโณ  นำคณะสงฆ์ไทยและสงฆ์นานาชาติ จัดงานประเพณีวันสรงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประกาศให้ชาวนานาชาติได้ทราบถึงประเพณีอันดีงามเช่นนี้เป็นประจำทุก ๆ ปี ทำบุญเลี้ยงเพลสงฆ์นานาชาติอุทิศบุญถึงบรรพบุรุษ

ที่ด่านโสเนารี วัดไทยนวราชฯ ๙๖๐ วันนี้ ๑๔ เมษายน โดยพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตเป็นประธานสงฆ์ ชาวอินเดียมาสรงน้ำรับพรเป็นจำนวนมาก

ที่ราชคฤห์ รํฐพิหาร -อินเดีย

คณะสงฆ์วัดไทยสิริราชคฤห์ พร้อมสามเณรลูกศิษย์ตลอดทั้งชาวอินเดียได้ทำพิธีสงน้ำพระในวันสงกรานต์ตามประเพณีปีใหม่ไทย วานนี้ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘  และอวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเจริญรุงเรืองในชีวิต ธุรกิจการ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเทอญ

 

ที่นิวเดลี เมืองหลวงอินเดีย  ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร  นำโดยท่านพระอาจารย์จันดี  นำคณะชาววไทยในนิวเดลี สรงน้ำพระ ทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศบุญแก่บรรพบุรุษตามประเพณีไทย

          นับเป็นการนำวัฒนธรรมสื่อสานสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่พระธรรมทูตอินเดีย - เนปาลได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อีกทัั้งยังหมายถึงการได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศในสถานที่นั้น ๆ อีกด้วย

          ขอความร่มเย็นจากพุทธภูมิ ผลอานิสงส์แห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยกำลังสะท้อนกลับถึงเมืองไทยให้ชาติไทยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลเทอญ ฯ

 

ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย

๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net