วันที่ เสาร์ เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง มอบ 11 ทุนการศึกษากับบุตรหลานสมาชิกกองทุน ฯ ประจำปี 2558


 

 กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง มอบ 11 ทุนการศึกษา

กับบุตรหลานสมาชิกกองทุน ฯ ประจำปี 2558  

โดย...ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

 

                สืบเนื่องจาก กองทุนชุมชนเมืองวัดบึงพระลานชัย กระทำพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษากับบุตรหลานสมาชิกกองทุน ฯ ประจำปี 2558 จำนวน 11 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในพิธีดังกล่าว กองทุน ฯ ได้รับความเมตตาจากผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาเอนก อมรเวโช มอบหมายภารกิจสงฆ์ให้ หลวงตาเพ็ง ทำกิจนิมนต์แทน นอกจากนั้นยังได้รับเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จำนวน 5 รูปร่วมเป็นสิริมงคล

               ในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก คุณตติยา วงค์วาน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในพิธี นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ ทวดเสนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้

กำหนดการ

พิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาบุตรหลานสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  ประจำปี พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

  ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย

............................................

9.30 - 9.45. น.      บุตรหลานสมาชิกกองทุน ฯ ที่รับทุนการศึกษาพร้อมผู้ปกครองรายงานตัว

9.45-10.00 น.       พระคุณเจ้าและแขกที่รับเชิญ พร้อมกันที่ภายในอาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย

 

10.00 น.                - ประธานในพิธี นางตติยา วงค์วาน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

                              ประจำที่แท่น เพื่อรับฟังการกล่าวรายงานจากประธานกองทุน ฯ

                            - ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ  ประธานกองทุนชุมชนเมืองวัดบึงกล่าวรายงาน         

                              ต่อท่านประธาน

                            -  ประธานในพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาและให้กล่าวโอวาท

                            - ประธานกองทุน ฯ มอบเงินสนับสนุนเครือข่ายกองทุน ฯ ระดับอำเภอจำนวนเงิน 2,000 บาท

                              ต่อท่านประธานในพิธีเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

                            - ประธานกองทุน ฯ มอบของที่ระลึกประธานในพิธี

                            -  ถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก

                            - ประธานในพิธีเดินทางกลับ

                            - เสร็จพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

 

รายชื่อบุตรหลานของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองวัดบึงพระลานชัย

ที่รับมอบทุนเพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558

  ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย

............................................

1. เด็กชายอัศนัย กลิ่นหอม              ชั้น ป. 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

2. เด็กชายณัชพล แสนอาจ             ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

3. เด็กชายธนรัตน์ วิเศษสุวรรณ       ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

4. เด็กหญิงคคนัมพร ริคารมย์          ชั้น ป. 5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

5. เด็กชายกรเพชร ภักดีบุรุษ           ชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

6. เด็กชายณัฐวุฒิ โสดาภักดิ์          ชั้น ม. 2 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

7. เด็กชายสุรวิศ ชลไพร                 ชั้น ม. 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

8. เด็กหญิงณิชนันท์ คำวงค์            ชั้น ม. 3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

9. นายเกรียงไกร สัตยกุล                ชั้น ม. 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

10. นายวุฒิชัย นะวงษ์                   ปวช. ปีที่ 3 สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

11. นายวิศรุฒ์ กำลังไทย               ปริญญาตรี ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ได้รับความเมตตาพระคุณเจ้าจากวัดบึงพระลานชัยร่วมเป็นสิริมงคล รวมทั้งผู้แทนของผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย หลวงตาเพ็ง รวมจำนวน 5 รูป

หลวงตาเพ็ง ผู้แทน พระมหาเอนก อมรเวโช ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย คุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 คุณอาทิตย์ ทวดเสนา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ลูกหลานสมาชิกกองทุน ฯ จำนวน 11 คน ได้รับทุนเพื่อการศึกษาคนละ 1,000 บาท ประจำปี 2558

 

คณะกรรมการกองทุน ฯ คณะกรรมการชุมชน ฯ และอสม.วัดบึง ร่วมงาน

 

 

ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

กราบนมัสการผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาอเนก อมรเวโชและพระคุณเจ้าทุกรูป กราบเรียนคุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 คุณอาทิตย์ ทวดเสนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะคุณครูโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการอสม.วัดบึง คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและลูก ๆ ที่น่ารักทุกคน

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูง

          กระผม ว่าที่ร้อยตรีสมโชค เฉตระการ ประธานกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษากับบุตรหลานของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองวัดบึงในวันนี้

          กระผมขอเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่า คณะกรรมการ กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ได้บริหารงานกองทุนมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงถึงระยะที่ 3 คณะกรรมการได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะตลอดจนการเสียสละทุกด้าน เพื่อดูแลรักษาและบริหารการเงิน เพื่อบริการการกู้ยืมของสมาชิกกองทุน การใช้ประโยชน์ การสร้างงานสร้างอาชีพ  การพัฒนาอาชีพ การติดตามการใช้หนี้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจากสมาชิก ตลอดจนเงินสัจจะ  แม้สถานะภาพของกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง จะไม่เจริญรุดหน้าเหมือนกับอีกหลาย ๆ กองทุน แต่กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ก็ยังประคับประคองสถานะทางการเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการใช้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

         พิธีการมอบทุนเพื่อการศึกษาบุตรหลานที่เป็นสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ในวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องการจัดทำงบดุล ระยะเวลาจากเริ่มต้นการก่อตั้งกองทุน ฯมาถึงปีพ.ศ. 2556  และจัดสรรร้อยละ 5 ในหมวดของทุนเพื่อการศึกษา เป็นเงินจำนวน 20,359.84 บาท  ส่วนการจัดทำงบดุลปีพ.ศ. 2557-2558 กองทุน ฯ กำลังดำเนินการเพื่อรายงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดต่อไป

        จากการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุน ฯ ได้พิจารณาอนุมัติมอบทุนเพื่อการศึกษากับบุตรหลานของสมาชิกจำนวน 12 คน  คนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท  แต่หลังจากที่คณะกรรมการสืบทราบมาว่าบุตรหลานของสมาชิกหนึ่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุน ฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาอนุมัติเงินทุนเพื่อการศึกษาจำนวน 11 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท และในโอกาสเดียวกันนี้ กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ขอมอบเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนเครือข่ายกองทุน ฯ ระดับอำเภอ จำนวนเงินปีละ 1,000 บาท จำนวน 2 ปีคือ ปีพ.ศ. 2557-2558 รวมเป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อมอบหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

        บัดนี้ได้เวลาอันสมควร กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกระทำพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษากับบุตรหลานของสมาชิกกองทุน ฯ ประจำปีพ.ศ. 2558  พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่รับทุนเพื่อการศึกษาในวันนี้ รวมทั้งให้คำแนะนำและชี้แนะในการบริหารงานกับคณะกรรมการกองทุน ฯ ในโอกาสต่อไป...ขอกราบเรียนเชิญครับ

 

 

คุณตติยา วงค์วาน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานในพิธี มอบทุนการศึกษากับบุตรหลานของสมาชิกกองทุน ฯ จำนวน 11 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง มอบเงินเพื่อสนับสนุนเครือข่ายกองทุน ฯ ระดับอำเภอ เงินปีละ 1,000 บาท จำนวน 2 ปีคือ ปีพ.ศ. 2557 - 2558 รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 

 

คุณตติยา วงค์วาน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทเนื่องในพิธี มอบทุนการศึกษากับบุตรหลานของสมาชิกกองทุน ฯ

กราบนมัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาอเนก อมรเวโช และพระคุณเจ้าทุกรูป

กราบเรียนคุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 คุณอาทิตย์ ทวดเสนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะคุณครูโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการอสม.วัดบึง คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและลูก ๆ ที่น่ารักทุกคน

          ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษา กับบุตรหลานของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ประจำปีพ.ศ. 2558 ในวันนี้

          จากการได้รับฟังคำกล่าวรายงานของประธานกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  ในการบริหารงานกองทุน ฯ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่า คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ ตลอดจนการเสียสละทุกด้าน ดูแลรักษาและบริหารงานการเงิน เพื่อบริการการกู้ยืมของสมาชิกกองทุน ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ นอกจากนั้นยังเสียสละเวลาในการติดตามการใช้หนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจากสมาชิก รวมทั้งเงินสัจจะ  แม้สถานะภาพของกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง จะยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับหลาย ๆ กองทุน ฯ ก็ตาม  แต่กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง ก็ยังประคับประคองสถานะทางการเงิน เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการใช้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งดำเนินการจัดทำงบดุลประจำปี ตามระเบียบของกองทุน ฯ สามารถจัดสรรเงินกำไร ตามร้อยละของหมวดต่าง ๆ ที่กำหนด  อันส่งผลให้กองทุน ฯ สามารถจัดสรรและจัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษากับบุตรหลานของสมาชิกกองทุน ฯ ได้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง  เงินที่เหลือสามารถนำรวมกับการจัดสรรเงินร้อยละในหมวดเดียวกัน  จากงบดุลปีพ.ศ. 2557-2558 อันจะส่งผลให้กองทุน ฯ มียอดเงินสะสมในหมวดดังกล่าวมากขึ้น สามารถจัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกกองทุน ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป ขอให้บุตรหลานที่ได้รับทุนเพื่อการศึกษาในวันนี้ นำเงินไปใช้เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาอย่างแท้จริง  ขอฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมารับทุนในวันนี้ ได้ให้คำชี้แนะบุตรหลานใช้เงินจำนวนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

          ส่วนที่กองทุน ฯ มอบเงินเพื่อสนับสนุนเครือข่ายกองทุน ฯ ระดับอำเภอ เงินปีละ 1,000 บาท จำนวน 2 ปีคือ ปีพ.ศ. 2557 - 2558 รวมเป็นเงิน 2,000 บาทนั้น ดิฉันจะนำมอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป  ในนามของพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ขอขอบคุณแทนเครือข่ายกองทุน ฯ ระดับอำเภอ  ขอให้กิจการของกองทุน ฯ  เจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอส่งความปรารถนาดีกับคณะกรรมการกองทุน ฯ ทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการพัฒนากองทุน ฯ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

            ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้  ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง ครอบครัวที่อบอุ่น และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป...สวัสดีค่ะ

 

 

 

 

 

ประธานกองทุน ฯ มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี

คุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวแสดงความยินดีกับลูกหลานสมาชิกกองทุน ฯ และพบปะกับพี่น้องชุมชนวัดบึง

สุธัมมา คำวงศ์ เลขานุการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง

 

 

 

ประธานกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  กล่าวขอบพระคุณอย่างสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาเอนก อมรเวโช มอบหมายภารกิจสงฆ์ให้ หลวงตาเพ็ง ทำกิจนิมนต์แทน นอกจากนั้นยังได้รับเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จำนวน 5 รูปร่วมเป็นสิริมงคล

ขอบพระคุณ คุณตติยา วงค์วาน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในพิธี  คุณอาทิตย์ ทวดเสนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณกฤตกร อุทัยรัตนกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เขต 1 คณะคุณครูโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง  คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการอสม.วัดบึง คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองและลูก ๆ ที่น่ารักทุกคน

คุณปลุกใจ ริคารมย์ เหรัญญิกกองทุน ฯ และประธานชุมชนวัดบึง

ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

          

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net