วันที่ เสาร์ เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระแม่ย่า รุ่นยุติธรรม ปี2534


               การจัดสร้างรูปเหมือนพระแม่ย่า รุ่น ยุติธรรม

     ด้วยประชาชนจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับศาลจังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการสอดส่องคุมประพฤติ ของศาลจังหวัดสุโขทัยขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดทางอาญาที่ไม่ร้ายแรงนัก ไม่ต้องรับโทษจำคุกให้เป็นมลทิน และเพื่อให้ผู้กระทำผิดนั้นได้ใช้โอกาสที่ได้รับนี้กลับตัวกลับใจได้อย่างแท้จริง จึงได้ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาร่วมสนับสนุนดูแลบุคคลที่ผิดพลาดไปเหล่านี้ และเพื่อให้โครงการนี้ดำรงอยู่ต่อไป จึงจำต้องหาหน่วยงานมารองรับ ศาลจังหวัดสุโขทัยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีผู้พิพากษาภาค๖ จึงได้เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติขึ้นในศาลจังหวัดสุโขทัยโดยเร็ว และเพื่อเป็นการเตรียมรับหน่วยงานนี้ ศาลจังหวัดสุโขทัย ได้จัดเตรียมสถานที่ทำการไว้แล้ว กับได้ร่วมกับชาวสุโขทัย อัญเชิญบารมีของพระแม่ยาสุโขทัย มาเป็นมิ่งขวัญในการจัดหาทุน เพื่อนำเข้ามูลนิธิส่งเสริมผู้ถูกคุมประพฤติของการทรวงยุติธรรม นำดอกผลมาใช้ในสำนักงานคุมประพฤติ ของศาลจังหวัดสุโขทัยด้วยการจัดพิธีมังคลาภิเษกรูปเหมือนพระแม่ย่าขึ้น และได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากชาวสุโขทัย อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของชาวสุโขทัย และเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งคุณงามความดี ศาลจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกในงานวันมังคลาภิเษกนี้ขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ และสนับสนุนงานของชาวสุโขทัยและศาลสุโขทัยกล่าวคือ

     - เหรียญกะไหล่ทองรูปพระอัจนะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย มีความหมายถึง พระ หรือพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง และติดแนบแน่นอยู่ในศรัทธาของชาวสุโขทัย และคนไทย

     - เหรียญกะไหล่ทองรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์เมืองสุโขทัย ที่ทรงมีอัจฉริยะในทุกทาง เป็นผู้ให้เอกราชแก่คนไทยทั้งทางดินแดนที่แผ่ขยายไปกว้างใหญ่ที่สุดในสมัยของพระองค์ และเอกราชทางวัฒนธรรมที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ขึ้นใช้ให้คนไทยมีภาษาเป็นของตนเอง อันเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมของไทย กับทั้งยังเป็นผู้พืพากษาพระองค์แรกของชาติไทยด้วย

     - เหรียญกะไหล่ทองพระแม่ย่าสุโขทัย พระแม่ย่าผู้มีเมตตาสูงสุด เป็นที่เคารพยึดมั่น และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนสุโขทัยทุกยุคทุกสมัยตลอดมา

      ในวันนี้ เราจึงได้สร้าง พระ ผู้ชี้ทางให้เราพ้นทุกข์ พ่อ ผู้ให้ความมั่นคง รุ่งเรืองและเป็นไทแก่เรา แม่ ผู้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเรา  ดังนั้น วันนี้เราจึงได้ร่วมกันสร้างมงคลอันสูงสุดในชีวิตของเรา และเพื่อให้วันนี้มีความสำคัญยิ่งกว่านั้นไปอีก ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีวันนี้ น้อมจิตร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและอธิษฐานว่า

  ผู้ใดก็ตาม วัตถุมงคลใดก็ตามที่อยู่ในพิธีนี้ หากไปอยู่ ณ สถานที่แห่งใดกับใคร ขอให้สถานที่แห่งนั้น ท่านนั้น จงเป็นสุข สงบ ร่มเย็น รุ่งเรือง ก้าวหน้า อุดมสมบูรณ์ อยู่รอดปลอดภัยและเจริญทั้งในทางโลก และทางธรรม ทั่วๆกัน

 

          

                                                       (นายสมศักดิ์ ตันติภิรมย์)

                                                          หัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย

                                                                ๑๙ พ.ย. ๒๕๓๔

 *** ท่านหัวหน้าศาลฯสมศักดิ์ ฯ ...ได้เชิญ

หลวงพ่อโถม กลฺยาโณ วัดธรรมปัญญาราม จ.สุโขทัย เป็นพระเจ้าพิธี (ดูแลพิธีมังคลาภิเษก)

หลวงพ่อห้อม อมโร วัดคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย  จุดเทียนชัย

หลวงพ่อทองดำ ฐิตวัณโณ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์  ดับเทียนชัย

 

                   ภาพรูปเหมือน พระแม่ย่า เนื้อทองคำ ขนาด 2.5 ซ.ม. 

                       ภาพโค๊ด ของรูปเหมือน พระแม่ย่า เนื้อทองคำ + เนื้อเงิน + เนื้อโลหะกะหลั่ยทอง

 

            ภาพรูปเหมือน พระแม่ย่า เนื้อเงิน ขนาด 2.5 ซ.ม. 

 

        ภาพโค๊ด ของรูปเหมือน พระแม่ย่า เนื้อโลหะกะหลั่ยทอง

 

       ภาพรูปเหมือน พระแม่ย่า (โลหะผสม) ขนาด 11 นิ้ว

 

    รูปภาพ เหรียญกะหลั่ยทอง พระอัจนะ + พ่อขุนฯ + พระแม่ย่า 

 

                                           เหรียญกะหลั่ยทอง พระอัจนะ 

   

            เหรียญกะหลั่ยทอง  พ่อขุนรามคำแหง มหาราช

 

                                 เหรียญกะหลั่ยทอง  พระแม่ย่า

 

                                 

       หลวงพ่อโถม กลฺยาโณ เป็นพระเจ้าพิธี (ดูแลพิธีมังคลาภิเษก )

 

              หลวงพ่อห้อม อมโร วัดคูหาสุวรรณ  จุดเทียนชัย

 

                        

หลวงพ่อทองดำ ฐิตวัณโณ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์  ดับเทียนชัย

 

              รูปพระสงฆ์(บางท่าน)ที่มาร่วมในพิธีมังคลาภิเษก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ใจรัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net