วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ดกับการฝึกประสบการณ์จริง


 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

กับการฝึกประสบการณ์จริง 

โดย...ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคาร SML วัดบึงพระลานชัย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข และ อาจารย์รัตนา บุญอาจ นำคณะนักศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 คนเข้าฝึกประสบการณ์จริง ในเขตพื้นที่ชุมชนวัดบึงพระลานชัยและชุมชนวัดเหนือ  โดยแบ่งประชากรเป้าหมายจากชุมชนวัดบึงพระลานชัยจำนวน 3 คน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ อาจารย์รัตนา บุญอาจ ส่วนชุมชนวัดเหนือจำนวน 4 คน จะอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข โครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

            นางปลุกใจ ริคารมย์ ประธานชุมชนวัดบึงพระลานชัย ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ รองประธานชุมชน ฯ นางสุธัมมา คำวงศ์ ประธานอสม.เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าอสม.ชุมชนวัดบึง ฯ และประธานชุมชนวัดเหนือ กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดกับคณะนักศึกษา จากนั้น อาจารย์รัตนา บุญอาจ ให้นักศึกษาแต่ละคนรายงานตัวเพื่อทำความรู้จักกับแม่ ๆ อสม. ก่อนที่จะสรุปแผนการออกฝึกประสบการณ์จริง

         หลังจากที่นักศึกษาทราบรายชื่อของประชากรเป้าหมาย แม่ ๆ อสม.ชุมชนวัดบึง ฯ และประธานชุมชนวัดเหนือ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป

ที่ทำการชุมชนและอสม.วัดบึง

นางปลุกใจ ริคารมย์ ประธานชุมชนวัดบึงพระลานชัย ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ รองประธานชุมชน ฯ

ประธานอสม.และกรรมการอสม. ชุมชนวัดเหนือ

ประธานชุมชนและ อสม. ชุมชนวัดเหนือ

 

นางสุธัมมา คำวงศ์ ประธานอสม.เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าอสม.ชุมชนวัดบึง ฯ

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาแต่ละคนรายงานตัวกับประธานชุมชนและแม่ ๆ อสม.

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสรุปงานที่จะต้องปฏิบัติของนักศึกษาแต่ละคนในวันนี้

นักศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 คน เดินทางสู่บ้านและประชาชนเป้าหมาย เพื่อฝึก ประสบการณ์จริง ในเขตพื้นที่ชุมชนวัดบึงพระลานชัยและชุมชนวัดเหนือ 

โดยแบ่งประชากรเป้าหมายจากชุมชนวัดบึงพระลานชัยจำนวน 3 คน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ อาจารย์รัตนา บุญอาจ ส่วนชุมชนวัดเหนือจำนวน 4 คน จะอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net