วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอรวมพลังรักษามรดกชาติไทย ประเด็นหลักไม่ใช่เสื้อ เร็วก่อน ได้ใส่ได้เท่ห์ ได้ก่อน


ถึงวันที่คนไทยต้องร่วมใจ รวมพลัง อีกคราว

เพื่อให้ "แผ่นดินของใคร" ณ ปราสาทพระวิหาร

ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "มรดกของชาติไทย"

 
ไปกันต่อ ไปพิจารณาร่วมกัน แล้วยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกันด้วย
 
หลายท่านอาจผ่านตา ผ่านใจ กับการนำเสนอเรื่องราว

หนังไทยเรื่องหนึ่ง ชื่อเรื่อง "แผ่นดินของใคร"

ออกฉายยุคปี พ.ศ. 2502 (ท่านจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกฯ)

แต่หนังถ่ายทำเมื่อปี พ.ศ. 2501 ข้ามปีมาเสร็จในปี พ.ศ. 2502

และยังเป็นหนังที่ถ่ายทอดบนพื้นที่ ณ ปราสาทเขาพระวิหาร 
 
ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในแผนที่ของไทย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดศรีสะเกษ

คณะทีมถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำธงชาติไทยไปโบกสะบัด

ปักลงเหนือผืนดินแห่ง "ปราสาทพระวิหาร"

อันกล่าวได้ว่าเป็นตำนานสืบขานกันไป  เล่าต่อกันไป
 
ดูหลักฐานวันเวลาถ่ายทำฯ เพิ่มเติมได้ 
http://pantip.com/topic/33608887
 
 
หนังไทยเรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นหนังรัก หนังบู๊ ตื่นเต้น ผจญภัย

หากเป็นหนังไทยที่สะท้อนจิตวิญญาณ  จิตสำนึก ของความรักชาติ

สะท้อนแนวสังคมของไทย  และมีการถ่ายทำที่เบื้องหลังชวนตื่นเต้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งที่คนในยุคปัจจุบันทำได้  คือเก็บไว้เป็นความทรงจำ รำลึกถึง

และปลูกฝังให้คนไทยรักชาติ สามัคคีกัน

เพื่อสร้างพลังจิตสำนึกที่ดีงามต่อชาติ ต่อสังคม ต่อครอบครัว และต่อตน

 
 
 
โดยร่วมแรงใจกันสนับสนุน เสนอชื่อหนังไทยเรื่องนี้ "แผ่นดินของใคร"

ให้เป็นมรดกแห่งชาติไทย  ปรากฏไว้ให้โลกได้เห็นความเป็นไปได้ครบทุกฉากตอน

เพราะ "แผ่นดินของใคร" เป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างโดยคนไทย  เพื่อคนไทย
 
 
ณ ปราสาทพระวิหาร  ดินแดนที่ไม่ว่าปัจจุบัน อนาคต จะเป็นเช่นใด
 
อดีตเป็นตัวกำหนด  เป็นตัวเชื่อมโยง ไม่อาจลบล้าง ลบเลือนได้
 
ภาพยนตร์ไทย "แผ่นดินของใคร" ได้ถ่ายทอดแสดงเป็นภาพ เป็นเรื่องราวไว้

เป็นภาพชัด ที่ยืนยันสิ่งที่เป็น ที่มีอยู่อย่างชัดเจน มากกว่าเพียงคำบอกเล่า
 
คนไทยร่วมกันสืบทอดและรักษา ภาพยนตร์ไทย "แผ่นดินของไทย"
 
หนังของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ให้เป็นมรดกของชาติไทย
 
ให้เป็นหลักฐานของลูกหลานชาวไทย ได้เล่าขานอ้างอิงได้
 
 
 
 
ไปร่วมกันเสนอชื่อหนังไทย "แผ่นดินของใคร" ที่ตรงตามหลักเกณฑ์พิจารณา
 
(ดูหลักเกณฑ์การพิจารณาภาพยนตร์ฯ ได้ที่ด้านล่าง)
 

เสนอชื่อออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ http://www.fapot.org/th/news_detail.php?id=400#.VU3GKY6qqko

ก่อน 15 กรกฏาคม 2558 สำหรับ 500 ท่านแรก
 
ยังได้รับของที่ระลึก (เสื้อเท่ห์ ๆ ) ที่น่าใส่ น่าสะสม
 
 
ข่าวจาก--หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 
ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมเสนอชื่อภาพยนตร์

ที่สมควรขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕
 
 
 
ที่จะมีการประกาศรายชื่อในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

หรือวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ โดยภาพยนตร์ที่จะได้รับคัดเลือกนั้น
 
จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคนไทย หรือ ถ่ายทำโดยคนไทย

ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ อาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์ข่าว
 
ภาพยนตร์สารคดี หรือภาพยนตร์ที่มีใครก็ตามถ่าย อาจจะเคยเผยแพร่

หรืออาจจะถูกเก็บงำไว้ ไม่เคยเป็นที่ล่วงรู้สู่สาธารณะมาก่อนก็ได้
 
แต่จะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในแง่

มีคุณค่าบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำที่สำคัญของประเทศไทย
 
หรือมีคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์อย่างโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์

แสดงให้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้สร้าง หรือเป็นภาพยนตร์ที่มีอิทธิพล
 
ต่อคนและสังคมไทยโดยวงกว้าง อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียมทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว
 
 
โดยท่านสามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๑๑๑
 
 
      
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่เสนอชื่อ ๕๐๐ ท่านแรก

หอภาพยนตร์ จะจัดส่งเสื้อยืดที่ระลึกของโครงการ

เป็นการตอบแทนที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญ
 
ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

โดยขอสงวนสิทธิ์ให้สามารถเสนอชื่อได้เพียงท่านละ ๑ เรื่องเท่านั้น

โดยรายชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับภาพยนตร์
 
ที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

และเป็นไปตามเงื่อนไขที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดไว้ข้างต้น
 
 
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์
ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปีที่ ๕
 
 
๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ
 
เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ สถานที่ กาลสมัย บุคคล เหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย ในมิติต่างๆ เช่น มานุษยวิทยา
สังคมวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มหรือมวลชน
สามารถทำให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจมิติเหล่านั้นในเชิงประวัติศาสตร์หรือความทรงจำ
 
 
๒. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์
 
เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ อันแสดงถึงศิลปะวิทยาทางด้านภาพยนตร์
 
 
๓. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 
เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เช่น การนำเสนอภาพยนตร์นั้น ไม่ว่าการถ่ายทำ การแสดง การตัดต่อ ฯลฯ 
มีความคิดริเริ่ม ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนในภาพยนตร์อื่น ๆ
 
 
๔. บูรณภาพ
 
คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลงานภาพยนตร์ตรงตามต้นฉบับของผู้สร้างสรรค์
ภาพยนตร์ที่ออกฉายแล้วอาจถูกตัดทอน ถูกเสริมเติมแต่งเพิ่มเติม
ถูกดัดแปลงไปด้วยเหตุต่าง ๆ
 
 
๕. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน
 
เป็นภาพยนตร์ที่ยังมีฟิล์มต้นฉบับหรือสำเนาในรูปแบบอื่นใดอยู่
แต่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะสูญเสียภาพยนตร์นั้นไป
ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น มีต้นฉบับหรือสำเนาอยู่เพียงชุดเดียว
หรือภาพยนตร์นั้นกำลังเสื่อมสภาพ
หรือสภาพการจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
 
 
๖. อิทธิพลต่อคนและสังคม
 
ภาพยนตร์ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อปัจเจกชน และหรือต่อสังคม
ไม่ว่าทางด้านพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ อารมณ์ ฯลฯ
อาจก่อให้เกิดกระแสสมัยนิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม
ไม่ว่าชั่วระยะเวลาสั้นหรือยั่งยืนนาน
 
 
ตรวจรายชื่อภาพยนตร์ที่เคยได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 
 
 

 

 
 
 
cr. ที่มา: 

http://www.fapot.org/th/news_detail.php?id=400#.VU3GKY6qqko

http://th.wikipedia.org/…/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8…

ชมหนัง "แผ่นดินของใคร" ที่นี่--https://www.youtube.com/watch?v=bdVjV9atO3Q

โดย อมต

 

กลับไปที่ www.oknation.net