วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หัวอกของผู้ป่วย คนพิการทางจิต


 
หัวอกของผู้ป่วย-คนพิการทางจิต    ขอยกตัวอย่างสิ่งที่ผู้ป่วย - คนพิการทางจิตต้องการ และไม่ต้องการเพื่อให้สังคมทั่วๆไปได้รับทราบ ๑ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ  
๑.ไม่อยากให้สังคมรังเกียจ  
๒.อยากให้สังคมช่วยให้มีงานทำ  
๓.อยากมีรายได้เสริม  
๔.อยากให้มีความสุขในครอบครัว  
๕.อยากให้คนในครอบครัวเห็นใจ  
๖.ไม่อยากให้ถูกเรียกว่า "คนบ้า"  "ผีบ้า"  
๗.รู้สึกต่ำต้อย และโดนดูถูก  
๘.อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่บ้าน  
๙.อยากให้เพิ่มเบี้ยคนพิการ (รายได้ไม่พอใช้)  
๑๐.อยากให้มีกิจกรรมคลายเคลียด  
๑๑.อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาจัดอบรมให้ความรู้ญาติบ่อยๆ เพื่อจะได้มีความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น  
๑๒.อยากได้รับความเห็นอกเห็นใจ  
๑๓.ไม่อยากให้คนมาหาเรื่องทะเลาะ  
๑๔.อยากให้ทุกคนพูดจาไพเราะกับผู้ป่วย  
 ๑๕.อยากให้ผู้ที่ไม่ป่วยปรับตัวเข้าหาผู้ป่วยบ้าง  
 ๑๖.อยากให้ผู้ปกครอง(ผู้ดูแล)ดูแลเอาใจใส่มาเยี่ยมมาหาบ้าง  
 .....................................สวัสดีครับ  
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net