วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พักสักนิด ... ที่เกาะมันใน ... ก่อนเดินทางไกลไปสุดฟ้า


เกาะมันใน
25 เมษายน 58

 

เมื่อฤดูกาลเปลี่ยน


การปรับตัว

เพื่อดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์

คือความหมายของปีกที่สัญจร

จากถิ่นกำเนิดเอเซียกลาง เอเซียเหนือ ที่เยียบเย็น

มุ่งสู่ความอบอุ่น มีอาหารให้อิ่มท้องในแดนใต้


วันนี้
  

ที่บ้านเจ้าลมหนาวได้ผันผ่าน การอพยพจึงเริ่มขึ้น ... อีกครั้ง

ย า ว ไ ก ล

บนเส้นทางรอนแรม แห่งการอพยพ

หลายชีวิตไปถึงบ้าน

หลายชีวิตฝากไว้กับคลื่น กับสายลม และป่าใหญ่

เกาะแก่งกลางทะเล คือที่พัก  คือแหล่งอาหาร

 

แสงแดดอ่อน
  

ส่องผ่านเมฆฝน

หกนักเดินทาง  ค น ดู น ก

เฝ้ามองลำแสงสวย เหมือนจะบอกถึงนิมิตรหมายอันดีแห่งวัน

ฝนพรำ ... นำสายลมเย็น พัดข่าวความร้อน จากลมแล้งเมื่อปีก่อนหายไปสิ้น

สีน้ำเงินใสของทะเล

ละลายความขุ่นมัวที่ตกค้างจากภารกิจเมื่อวันวาน

 

สะพานคอนกรีตทอดยาวเข้าสู่ฝั่ง

ป่าเขียว ... ต้นไม้แคระแกร็น ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินทรายที่แห้งแล้ง

เสบียง ... น้ำ อาหาร พร้อมสำหรับหนึ่งวันเต็มบนเกาะ

เป้ขึ้นหลัง ...


แ ล้ ว เ ร า ก็ ก้ า ว สู่

เกาะมันใน

 

 

โห ... เรือลำใหญ่ดูดีจัง

แต่เปล่า

ต้องผ่านไปลงเรือประมงลำเล็กที่จอดเทียบอยู่ข้างๆ ดูเหมาะดีกับกลุ่มของเรา


เมื่อได้พบกันก็จะเป็นเช่นนี้

ลำแสงสวย เหมือนจะบอกถึงนิมิตรหมายอันดีแห่งวัน


มุมสวยๆบนเกาะ

มีบริษัททัวร์จัดทริปแบบไป-กลับ

ที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าจึงงดพักค้างคืน


ป้ารุสดใสขึ้นมากมาย

ผลจากการออกกำลังกาย ปั่นจักรยานทุกวันนั่นเอง


ดู น ก   ช ม ไ ม้   ส น ท น า

ความสุขระหว่างทาง


อาหารกลางวันจะเป็นอะไรก็อร่อยไปหมด

เมื่อพร้อมด้วยมิตร และธรรมชาติ


ฟ้าทะมึนด้วยเมฆฝน  

แล้วก็พรำลงมา ในไม่ช้า

ดีมากๆ สำหรับบรรดานกบนเกาะที่แห้งแล้งเช่นนี้

 

 

นกโกงกางหัวโต (Mangrove Whistler)

 

 

นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Arctic Warbler) 

 

 

 นกกินปลีอกเหลือง (Olive-backed Sunbird)

 

 

คัดคูแซงแซว ( Drongo Cuckoo)

 

นกยางทะเล (Pacific Reef Egret)

 

 

นกเอี้ยงสาริกา (Common Myna) นกกินปลีคอสีน้ำตาล-ตัวเมีย (Brown-throated Sunbird) นกจับแมลงสีคล้ำ (Dark-sided Flycatcher) 

 

 

นกจับแมลงสีน้ำตาล (Asian Brown Flycatcher) 


 

นกแต้วแล้วอกเขียว (Hooded Pitta)

 ยังโชคดีที่ได้เห็น แม้จะไกลไปสักนิด

 

 

นกแต้วแล้วธรรมดา (Blue - winged Pitta)

เล่นน้ำสำราญใจอยู่นานทีเดียว

 

นกตบยุงภูเขา (Grey Nightjar)

ใครทำอะไรก็ช่าง แต่ฉันจะหลับ

 

เ ดิ น ท า ง ถึ ง บ้ า น   โ ด ย ป ล อ ด ภั ย

ส ร้ า ง รั ง รั ก   ส ร้ า ง ค  ร อ บ ค รั ว

แ ล้ ว พ บ กั น ใ ห ม่   เ มื่ อ ฤ ดู ก า ล เ ป ลี่ ย น


... อี ก ค รั้ ง ...

 

หมู่เกาะมัน ประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ซึ่งเรียงตัวในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เกาะมันในอยู่ใกล้แผ่นดินมากที่สุด มีระยะห่างจากอ่าวมะขามป้อมประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 130 ไร่ ปัจจุบันมีการควบคุมดูแลของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังเป็นพื้นที่ดำเนินการของโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกาะมันกลางอยู่ห่างจากอ่าวมะขามป้อมประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ และเกาะมันนอกอยู่ห่างจากอ่างมะขามป้อมซึ่งมีแม่น้ำประแส ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่นำพาตะกอนและสารอาหารลงสู่ทะเล พื้นที่โดยรอบเกาะมันในและเกาะมันกลางเป็นพื้นที่ตื้น ระดับน้ำด้านนอกเกาะลึกประมาณ 10 เมตร ส่วนเกาะมันนอกได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำน้อยกว่าสองเกาะด้านใน และมีระดับน้ำลึกกว่า คือ ประมาณ 15-20 เมตร

 ๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

๐ ๐ ๐

 

Brigitte Bardot - La Madrague

๐ ๐ ๐

โดย wansuk

 

กลับไปที่ www.oknation.net