วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แน่ใจแล้วหรือ ที่ตัดสินใจอย่างนั้น...?


แน่ใจแล้วหรือ ที่ตัดสินใจอย่างนั้น...?

3886848645_fdf0ccb737_o

photo credit: http://www.flickr.com/photos/8136122@N06/3886848645

ในชีวิตของคนเราย่อมมีปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา แต่ละคนก็มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แตกต่างกันไปที่ต้องให้ตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับบทบาทที่แตกต่างกันไปทั้งในเรื่องส่วนตัว เรื่องในครอบครัว เรื่องในที่ทำงานและเรื่องในสังคม

การตัดสินใจที่เป็นเรื่องส่วนตัว ค่อนข้างง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินใจร่วมกับคนอื่น เพราะจะมีอิทธิพลของคนรอบข้างเข้ามากดดันต่อการตัดสินใจค่อนข้างน้อย

กระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่มที่ดี จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ

1. "Free" - เป็นอิสระจากแรงกดดันจากคนรอบข้าง

2. "Prior" - มีระยะเวลาเพียงพอให้ครุ่นคิด ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3. "Informed" - ได้รับข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ

หากได้ตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว ก็ต้องยอมรับผลการตัดสินใจของกลุ่ม ขององค์กร ของสังคม

"นายเรียนรู้"

บุญเลิศ คณาธนสาร

boonlert.alert@gmail.com

โดย นายเรียนรู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net